Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 36 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 20/36 kết quả tìm kiếm.

Nodejs

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

7,200,000đ

Fullstack Nodejs

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

7,200,000đ

Tiền thưởng

10,000,000đ

Tiền thưởng

15,000,000đ

Senior Backend Developer

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

25,000,000đ

Senior Nodejs Developer

 • 35-45 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

28,000,000đ

BACK-END (NODEJS)

 • 25-30 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

12,500,000đ

Tiền thưởng

14,000,000đ

Backend Developer

 • 15-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

9,000,000đ