Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 17 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 17/17 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

18,000,000đ

VUEJS DEVELOPER (ONSITE)

  • 10-20 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

6,000,000đ

Tiền thưởng

12,000,000đ

Vuejs Developers - Mid level

  • 15-25 triệu
  • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

5,400,000đ

Vuejs Developers – Junior

  • 10-15 triệu
  • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

3,600,000đ

Tiền thưởng

9,000,000đ

Front End Developer

  • 20-30 triệu
  • Đà Nẵng

Tiền thưởng

7,200,000đ

Frontend

  • 10-20 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

3,600,000đ