• 1
  Tìm kiếm việc làm

  HR - nhân sự tuyển dụng Freelance tìm kiếm việc làm với cơ hội nhận thưởng tại hệ thống DevWork.

 • 2
  Giới thiệu ứng viên

  Tạo mới hoặc tải lên hồ sơ ứng viên đang có nhu cầu tìm việc và giới thiệu tới nhà tuyển dụng.

 • 3
  Nhận tiền thưởng

  Doanh nghiệp tuyển dụng thành công, HR nhận được khoản tiền thưởng hoa hồng qua tài khoản ngân hàng.

 • 1
  Đăng tin tuyển dụng

  Nhà tuyển dụng đăng tin tuyển dụng chi tiết và yêu cầu công việc trên hệ thống DevWork.

 • 2
  Phỏng vấn ứng viên

  Tiến hành phỏng vấn các ứng viên tiềm năng đã được giới thiệu bởi HR và hệ thống DevWork.

 • 3
  Tuyển dụng thành công

  Hoàn tất quy trình tuyển dụng và nhận được ứng viên phù hợp cho vị trí công việc.

 • 1
  Tạo hồ sơ cá nhân

  Ứng viên tạo hồ sơ cá nhân và cập nhật thông tin công việc mong muốn trên hệ thống DevWork.

 • 2
  Ứng tuyển việc làm

  Tìm kiếm và ứng tuyển vào các vị trí công việc phù hợp được đăng trên hệ thống.

 • 3
  Tham gia phỏng vấn

  Tham gia phỏng vấn với nhà tuyển dụng và chờ kết quả tuyển dụng từ hệ thống DevWork.

Bạn muốn đăng ký tài khoản nào ?


Bạn là HR Freelance

Giới thiệu ứng viên, tìm kiếm việc làm và nhận tiền thưởng không giới hạn

Bạn là nhà tuyển dụng

Tìm kiếm ứng viên, đăng tin tuyển dụng và nhận hồ sơ ứng viên

Bạn là ứng viên

Tìm kiếm việc làm, tạo hồ sơ và ứng tuyển nhanh chóng