Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 13 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 13/13 kết quả tìm kiếm.

IBT Angular Developer (remote)

  • 25-45 triệu
  • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack( .net + Angular) Remote 100% Q

  • 35-40 triệu
  • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

BRSE/PM

  • 60-80 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Angular mid/senior Remote

  • 30-40 triệu
  • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Angular Junior

  • 10-20 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem