Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

5 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 5/5 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

.Net Developer onsite ENG

  • 25-30 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

C#/ .Net onsite Nhật

  • 60-80 triệu
  • Tokyo
Phát triển mới hệ thống quản lý cầu cảng (C#) Phát triển hệ thống   Detail Design -> Coding -> Unit Testing -> System Test

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem