Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 21 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 20/21 kết quả tìm kiếm.

.NET Developer

 • 15-25 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

5,400,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

.NET Developer

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

9,000,000đ

Tiền thưởng

38,400,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

Tiền thưởng

25,000,000đ

Tiền thưởng

40,000,000đ

Tiền thưởng

22,160,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

DOT NET DEVELOPER (Onsite)

 • 10-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

6,000,000đ

Tiền thưởng

3,600,000đ

Senior .NET Dev

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

12,500,000đ

Senior .Net Developers

 • 30-40 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

15,000,000đ

Tiền thưởng

12,000,000đ

.NET Developer

 • 15-25 triệu
 • Đà Nẵng

Tiền thưởng

9,000,000đ

Tiền thưởng

7,200,000đ

Senior .Net Developer

 • 20-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

7,200,000đ