Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 9 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 9/9 kết quả tìm kiếm.

.NET Developer (remote)

  • 25-35 triệu
  • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior .NET Developer

  • 20-25 triệu
  • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Lập trình viên .NET

  • 15-25 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

.NET Engineer - up to 1-month joining bonus

  • 20-40 triệu
  • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior .NET Dev

  • 25-35 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem