Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 7 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 7/7 kết quả tìm kiếm.

HR Manager

  • 15-25 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

9,000,000đ

Tiền thưởng

4,200,000đ

IT recruiter

  • 10-20 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

6,000,000đ

Tiền thưởng

1,800,000đ

Thực tập sinh Tuyển đụng

  • Dưới 7 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Sign-in to see

Tiền thưởng

900,000đ

Tiền thưởng

Sign-in to see