Blog

Tổng hợp các bài viết, kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức hữu ích về lĩnh vực tuyển dụng, nhân sự.

KHO DATA CỦA HR QUAN TRỌNG NHƯ THẾ NÀO?

Data là một kho vàng đối với HR, liệu nói thế có đúng hay không? Tầm quan trọng của data đối với HR có quan trọng tới như vậy hay không?

Kho data đối với HR là vô cùng quan trọng. Có data tuyển dụng, data tiến triển nghề nghiệp, dữ liệu đào tạo, dữ liệu năng suất, đánh giá phát triển cá nhân, hồ sơ năng lực và dữ liệu về mức độ hài lòng của nhân viên, chỉ dành cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, ngoài các bộ dữ liệu HR truyền thống, các công ty hiện có thể thu thập nhiều data hơn - ví dụ như quét dữ liệu mạng xã hội hoặc phân tích nội dung email để đánh giá thái độ của nhân viên.


Sử dụng dữ liệu nhân sự có thể thách thức về mặt pháp lý và đạo đức, nhưng vô cùng quý giá - có lẽ là tài sản lớn nhất mà HR có được. Tại sao? Bởi vì khi data nhân sự được sử dụng để cải thiện các quyết định, làm cho nhân viên hạnh phúc hơn và tối ưu hóa các quy trình, nó sẽ tăng thêm giá trị cho công ty.