Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

1 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 1/1 kết quả tìm kiếm.

Phó phòng phát triển phần mềm

  • 40-60 triệu
  • Hà Nội
Quản lý, vận hành, phát triển Project tự động hóa sử dụng công nghệ DX như một kỹ sư DevOps Phân tích yêu cầu khách hàng, trao đổi tư vấn cho khách hàng về các giải pháp tự động hóa nghiệp vụ Quyết định công nghệ DX sử dụng, thiết kế cấu trúc phần mềm tự động hóa nghiệp vụ Tạo tài liệu thiết kế Function Specification; chỉ đạo lập trình Kiểm chứng chức năng, tính năng của phần mềm tự động hóa sử dụng DX Quyết định Release phần mềm, triển khai After Service đến khách hàng Đào tạo nhân viên mới, nghiên cứu và vận hành kỹ thuật mới vào nghiệp vụ phát triển phần mềm tự động hóa dùng DX Thời gian thử việc : Tùy thuộc vào luật lao động Việt Nam

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem