Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 12 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 12/12 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

20,000,000đ

Tiền thưởng

15,000,000đ

Tiền thưởng

28,000,000đ

Senior Line Manager

  • Trên 80 triệu
  • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

64,000,000đ

Project Manager

  • 60-80 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

48,000,000đ

Tiền thưởng

14,000,000đ

PROJECT MANAGER

  • 25-35 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

20,300,000đ

Project Manager

  • 30-40 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

15,000,000đ