Kỹ năng


Mô tả công việc

This is the development of a so-called core system (B2B system) web system.
The architecture is backend: Java, frontend: React, etc. The infrastructure is assumed to be AWS, but since EC2/RDS will be the focus, we do not think special AWS skills are necessary.

Yêu cầu công việc

・Years of engineering experience: around 10 years
・Years of PM experience: 2 years or more
・Japanese proficiency: N2 or higher
・Backend: Java, frontend: React, etc., infrastructure: AWS (EC2/RDS)

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

- Competitive & attractive salary. Full Probationary salary.
- 13th month salary, review salary 2 times/year or when you have excellent achievement.
- Profit bonus and Performance bonus plan.
- Birthday party / Welcome party / Year-end party / Holidays.
- Provide devices; monitors for working.
- Team building activities including annual company trips, parties, and other attractive HR benefits.
- Various training on trending technologies, best practices, and soft skills.
- Supportive, fun and flexible work environment that values innovation, creativity and new ideas.
- Enjoy the benefits of social insurance, health insurance and other benefits under the labor law.
- Mon - Fri (Morning: 8:30 - 12:00, Afternoon: 13:00 - 17:30)

Địa chỉ làm việc

Tòa nhà Epic Tower, 19 Duy Tân, Hà Nội

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PM (Project Manager)

 • 40-60 triệu
 • Hà Nội
● Phụ trách, quản lý và chịu trách nghiệm chung về toàn bộ dự án được chỉ định. ● Xây dựng và quản lý kế hoạch lịch trình để đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch ● Tạo và quản lý tài liệu trong toàn bộ quá trình phát triển dự án. ● Xác định, theo dõi, quản lý, ngăn chặn và giải quyết sự cố dự án có thể xảy ra. ● Đo lường hiệu suất dự án bằng các công cụ như Backlog, Jira. ● Report cho GM các dự án được chỉ định. ● Hướng dẫn và lên plan, dự đoán những rủi ro có thể phát sinh trong dự án và đưa ra phương án giải quyết. ● Quản lý dự án quy mô nhóm khoảng 15 -> 30 người.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Project Manager_Remote 100%

 • 35-45 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Project Manager

 • 40-60 triệu
 • Hà Nội
This is the development of a so-called core system (B2B system) web system. The architecture is backend: Java, frontend: React, etc. The infrastructure is assumed to be AWS, but since EC2/RDS will be the focus, we do not think special AWS skills are necessary.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

40-60 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 2 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Middle
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2024-02-21
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 1 vòng
Báo cáo lỗi