Kỹ năng


Mô tả công việc

Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn

Yêu cầu công việc

Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 7


Quyền lợi ứng viên

Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn
Test Quy trình phỏng vấn

Địa chỉ làm việc

234 Phạm Văn Đồng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

Dưới 7 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 1 năm
 • Trình độ Khác
 • Vị trí Fresher
 • Loại công việc Frontend
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2023-10-15
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 5 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

dcfdfdfdfd

 • Dưới 7 triệu
 • Nghệ An
cdfdfdfdfdfdfdcdfdfdfdfdfdfdcdfdfdfdfdfdfdcdfdfdfdfdfdfdcdfdfdfdfdfdfd

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Backend Remote_HCN

 • 30-40 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem