Kỹ năng


Mô tả công việc

- Analyze functional requirements to translate into application design using established design methodologies and guidelines.
- Develop the software conforming to design, program guidelines, and programming best practices.
- Investigate all reported problems/errors and implement fixes for the Issues/problems so that the system can operate correctly and efficiently.
- Assist in the integration testing, system testing, user acceptance testing, and implementation activities to fix the reported problem/bugs of the system to ensure the smooth execution of programs in the respective environments
- Prepare and maintain up to date system documentation
- You will have the chance to be involved with multiple stages of a project, thus enjoying exposure to various aspects of software engineering and fostering your career growth. You will also get great opportunities to learn on the job and expand your horizons into the field of consulting in the area of system and application security.
- 2 rounds interview

Yêu cầu công việc

Skill Required
- Minimum 2-3 years experience on developing with Javascript.
- Strong understanding of object-oriented programming and design pattern (MVC, MVVM).
- Ability to write clean, easy to understand code.
- Familiarity with version control systems, such as SVN.
- Familiarity with issues tracking tools, such as Redmine.
- Strong problem-solving and analytical skills.
- Bachelor's Degree in Computer Science/Information Technology or relevant fields.
- Able to communicate in English, written and spoken.
- Strong communication skills and teamwork, international experience is preferred.
- Experience operating in an Agile environment, with a deep understanding of agile development principles.
Give Reference
- Over 1 year of experience in developing securities solutions, including a PC-based trading platform – HTS(Home Trading System).
- Experience on developing with MFC C++.
- Experience on working with oversea team.
Mission
- Supporting IT Development and Maintenance of the Stock Trading Platform developed based on the Kiwoom Framework for Kiwoom Indonesia, Finansia(in Thailand), and so on
SPECIAL OFFER
- Providing training and education experience in Korea with Korean Finance/IT expert
- Providing opportunitites to work and support in IT/Finance fields overseas

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

Income & Achievement
Competitive salary, salary review once a year
13th salary
Global and professional working environment
Be trained and have chance to learn new things, then develop your own career path
Have an opportunity for working onsite in Korea

Workplace Happiness
Full SHUI as Vietnamese Law
Private Medical Insurance
12 annual leave per year and 30-mins menstrual leave for women
Company trip, YEP, small gathering dinners
Gifts on special occasion
Be well-equipped with new laptop and monitor

Địa chỉ làm việc

Tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, P.21, Q. Bình Thạnh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

25-35 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 3 năm
 • Trình độ Đại học
 • Vị trí Middle
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2023-12-31
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 2 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

IT Engineer

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội
- Phát triển: Sử dụng SIEMENS Framework để phát triển chức năng trong SIEMENS OpCenter Discrete Manufacturing MOM platform. - Thiết kế: Thiết kế hệ thống dựa trên yêu cầu quy trình của user - Cải tiến: Nghiên cứu và thi hành cải tiến, tối ưu khả năng hệ thống khi có thay đổi quy trình và yêu cầu từ phát triển sản phẩm - Đào tạo / Thiết lập tài liệu kỹ thuật: Thực hiện tạo, duy trì/ cập nhật các tài liệu kỹ thuật.Đào tạo cho nhóm vận hành MES - Triển khai hệ thống: Thiết kế giải pháp cũng như hỗ trợ người dùng nhận diện được sự khác biệt giữa hoạt động thực tế và hệ thống - Tích hợp: Tích hợp với các hệ thống khác nhau như PLM/ SAP, PLC, etc. Bằng việc sử dụng APIs, OPC-UA, OPC-DA, và các giao thức khác - Hỗ trợ người dùng: Cung cấp hỗ trợ nhóm vận hành MES nếu vấn đề không thể được giải quyết.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Full Stack Engineer

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PowerApp Engineer Remote

 • 30-40 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Hybrid/JP_ HTML/CSS、JavaScript

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
- Đề xuất và phát triển các công cụ nhằm cải thiện quy trình phát triển trong môi trường phát triển hệ thống của nhà sản xuất ô tô. - Hiện tại, đã có cơ sở dữ liệu (DB) để lưu trữ thông tin thiết kế trong môi trường phát triển. Công việc được giả định là tạo ra các giao diện (HTML) để xem và chỉnh sửa dữ liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu này trong môi trường offline.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Remote/JP PHP, JavaScript

 • 50-70 triệu
 • Tokyo
Chịu trách nhiệm thực hiện công việc lập trình trong việc tùy chỉnh phần mềm gói của chúng tôi. ・ Thường xuyên thực hiện công việc dựa trên tài liệu đặc tả lập trình, nhưng cũng có trường hợp công việc được chỉ định bằng lời. ・ Phạm vi công việc bao gồm lập trình và kiểm tra độc lập. ・ Trong quá trình kiểm tra độc lập, bạn sẽ thực hiện công việc dựa trên dữ liệu kiểm tra đã được bàn bạc trước. ・ Thực hiện công việc lập trình dựa trên quy tắc mã lập trình của bên chuyên nghiệp theo yêu cầu.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Web Developer

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem