Kỹ năng


Mô tả công việc

• Develop and support backend API for the company and related projects
• Write clean, composable and maintainable code as you develop world-class products
• Building sustainable, reusable, testable and efficient coding to be used in the future
• Collaborate and troubleshoot with other development teams to achieve a target
• Stay up to date on new technology stacks

Yêu cầu công việc

• For Middle - Senior level requires 3+ years of experience in the software development industry or related technical field
• Highly proficient with Node.js, JavaScript, TypeScript and its modern ES6+ syntax and features
• Strong in backend engineering skills and understands the need to balance scalability, security and performance.
• Good understanding of software design patterns
• Demonstrated knowledge of software development life cycle
• Having experience using version control software
• Having ability to adapt to various culture and environments
• Able to speak moderate English

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - sáng thứ 7


Quyền lợi ứng viên

● An inspiring working environment in which together we create the IT future products.
● A driven team and dynamic career opportunities help you to develop both personally and professionally.
● Flat Organization Structure: You get to work in an open climate, close to decision-makers and with the possibility of making a difference
● Agile Methodologies Framework: You will find constant collaboration and working initerations.
● Atractive Salary: We pay a salary that matches your capacity
● Project bonus: Reward for completing the project depending on your dedication
● Anual bonus: Bonus based on the company's business situation

Địa chỉ làm việc

Số 20 Đường Nguyễn Thiện Thành, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

30-50 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm Trên 5 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Senior
 • Loại công việc Backend
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2023-08-10
 • Số lượng 2 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Software Architect (Remote)

 • 25-35 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Engineer

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội
- Phát triển: Sử dụng SIEMENS Framework để phát triển chức năng trong SIEMENS OpCenter Discrete Manufacturing MOM platform. - Thiết kế: Thiết kế hệ thống dựa trên yêu cầu quy trình của user - Cải tiến: Nghiên cứu và thi hành cải tiến, tối ưu khả năng hệ thống khi có thay đổi quy trình và yêu cầu từ phát triển sản phẩm - Đào tạo / Thiết lập tài liệu kỹ thuật: Thực hiện tạo, duy trì/ cập nhật các tài liệu kỹ thuật.Đào tạo cho nhóm vận hành MES - Triển khai hệ thống: Thiết kế giải pháp cũng như hỗ trợ người dùng nhận diện được sự khác biệt giữa hoạt động thực tế và hệ thống - Tích hợp: Tích hợp với các hệ thống khác nhau như PLM/ SAP, PLC, etc. Bằng việc sử dụng APIs, OPC-UA, OPC-DA, và các giao thức khác - Hỗ trợ người dùng: Cung cấp hỗ trợ nhóm vận hành MES nếu vấn đề không thể được giải quyết.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Full Stack Engineer

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Backend Remote_HCN

 • 30-40 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack Developer Remote_HCN

 • 30-40 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem