Kỹ năng


Mô tả công việc

DESCRIPTION:
● Write “clean”, well-designed code
● Produce detailed specifications
● Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
● Contribute in all phases of the development lifecycle
● Follow industry best practices
● Develop and deploy new features to facilitate related procedures and tools if necessary
MÔ TẢ:
● Viết mã "sạch", thiết kế mã tốt
● Khắc phục sự cố, kiểm tra, bảo trì cơ sở dữ liệu và phần mềm cốt lõi của sản phẩm để đảm bảo các chức năng và sự tối ưu
● Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm
● Thực hiện theo các phương pháp hay nhất trong ngành
● Phát triển và triển khai các tính năng mới để hỗ trợ các thủ tục và công cụ liên quan nếu cần thiết

Yêu cầu công việc

ENQUIRY:
Proven at least 2 years work experience in PHP development
Experience in:
● Proficient understanding of code versioning tools (Git) and git flow process
● Good problem analyzing and solving skills
● Proficient in PHP, Javascript, MySQL, AJAX, jQuery, CSS and HTML
● Experience in one of following PHP frameworks such as Laravel, Codeigniter, CakePHP, etc
● Good knowledge about Design patterns
● Experience in SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
● Good knowledge in Restful API development.
● Experience in requirement analysis, system design, Web Application Development architect
● Good knowledge in unit testing
Nice to have:
● Have knowledge in Micro service architecture.
● Good knowledge working with system or working CI/CD tools such as Jenkins, Docker
● Experience working with common third-party APIs (LINE, Stripe … ) is a plus
● Experience with some service of aws, gcp, azure ..
● Experience with multiple database types such as Redis, MongoDB, ElasticSearch, etc
YÊU CẦU:
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực lập trình PHP trong:
● Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã (Git) và quy trình dòng git
● Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
● Thành thạo PHP, Javascript, MySQL, AJAX, jQuery, CSS và HTML
● Có kinh nghiệm trong một trong các PHP framework như: Laravel, Codeigniter, CakePHP, v.v.
● Kiến thức tốt về các mẫu thiết kế
● Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu SQL / NoSQL và ngôn ngữ truy vấn khai báo của chúng
● Có kiến ​​thức tốt về phát triển API Restful.
● Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, kiến ​​trúc sư phát triển ứng dụng web
● Có kiến ​​thức tốt về kiểm thử đơn vị
Là lợi thế khi có:
● Có kiến ​​thức về kiến ​​trúc micro service.
● Có kiến ​​thức tốt khi làm việc với hệ thống hoặc các công cụ CI / CD đang hoạt động như Jenkins, Docker
● Kinh nghiệm làm việc với các API của bên thứ ba phổ biến (LINE, Stripe…) là một điểm cộng
● Có kinh nghiệm một số dịch vụ của aws, gcp, azure ..
● Có kinh nghiệm với nhiều loại cơ sở dữ liệu như Redis, MongoDB, ElasticSearch, v.v.

Thời gian làm việc


Quyền lợi ứng viên

OFFERS:
● An inspiring working environment in which together we create the IT future products.
● A driven team and dynamic career opportunities help you to develop both personally and professionally.
● Flat Organization Structure: You get to work in an open climate, close to decision-makers and with the possibility of making a difference
● Agile Methodologies Framework: You will find constant collaboration and working in iterations.
● Open and Productive "Homebased": All you need to relax right in the office includes a bar, PlayStation, massage chairs, billiards
● Good Life Balance: Extra health care insurance ‘NALS CARE,’ flexible working hours, English classes, Yoga classes, Sexy dance...
● Fun At Work: Open Talk, Team Building, Company Trip, Sea game, and other activities.
● Rising and Competitive Income.
● 20 days annual leave.
● Performance bonus at the end of the year & Check-point at least twice a year.
QUYỀN LỢI:
● Môi trường làm việc đầy cảm hứng, trong đó chúng ta cùng nhau tạo ra các sản phẩm CNTT trong tương lai.
● Một đội ngũ được định hướng và các cơ hội nghề nghiệp năng động giúp bạn phát triển cả về cá nhân và một cách chuyên nghiệp.
● Cơ cấu tổ chức phẳng: Bạn được làm việc trong môi trường cởi mở, gần gũi với những người ra quyết định và với khả năng tạo ra sự khác biệt
● Khung phương pháp Agile: Bạn sẽ thấy sự cộng tác liên tục và làm việc trong các lần lặp lại.
● Các tiện ích "như ở nhà": Tất cả những gì bạn cần để thư giãn ngay tại văn phòng bao gồm quầy bar,
máy chơi game PlayStation, ghế mát xa, bida
● Các hoạt động cân bằng cuộc sống: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bổ sung ‘NALS CARE’, giờ làm việc linh hoạt, tiếng Anh
lớp học, lớp Yoga, Sexy dance ...
● Các hoạt động tại niềm vui tại nơi làm việc: Trò chuyện cởi mở, Xây dựng nhóm, Chuyến đi công ty, Trò chơi trên biển và các hoạt động khác.
● Thu nhập tăng và cạnh tranh.
● 20 ngày phép trên 1 năm.
● Thưởng thành tích vào cuối năm & check-point ít nhất hai lần một năm.

Địa chỉ làm việc

3rd floor, F Home Building, 16 Ly Thuong Kiet St., Hai Chau District, Da Nang city, Viet Nam
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà F Home, 16 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PHP Laravel Developer

 • 30-50 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Technical Leader

 • 60-80 triệu
 • Osaka
- Tiếp nhận yêu cầu, cùng DEV phân tích yêu cầu, đưa ra solution xử lý và trao đổi với KH để chốt SPEC - Support những Q&A hoặc request điều tra của khách hàng - Thiết kế, phát triển, kiểm tra các phần mềm của KH Nhật Bản

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Backend Developer

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Web Developer

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PHP [Remote 100%] _ LA

 • 35-45 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Project Manager

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PHP [Remote 100%] _ LA

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PHP Symfony [Remote 100%] _ LA

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Developer (PHP/AWS)_ Hybird

 • 80-100 triệu
 • Tokyo
Thông tin công ty Công ty TNHH Truyền thông AP Ngành: Phần mềm/Xử lý thông tin, Phần mềm/Xử lý thông tin, Web/Internet/Trò chơi Nghề nghiệp: Mạng/xây dựng, mạng/xây dựng, bảo trì/vận hành cơ sở hạ tầng, thiết kế cơ sở dữ liệu lập kế hoạch và xây dựng, thiết kế và xây dựng máy chủ Thành lập: 1995 Số lượng nhân viên: 301 ~ 500

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Thông tin

 • Mức lương: 15-25 triệu
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Trình độ: Không yêu cầu
 • Vị trí: Junior
 • Loại công việc: Backend
 • Hình thức: Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ: 2022-08-30
 • Số lượng: 3 người
 • Quy trình phỏng vấn: không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: