Việc làm 0
CÔNG TY CỔ PHẦN NAL SOLUTIONS

CÔNG TY CỔ PHẦN NAL SOLUTIONS

Đà Nẵng

Outsourcing

Chưa có

Chưa có

Giới thiệu

In the affiliated group companies

Received "Vietnam's 50 Leading IT Companies (1) " selected by Vietnam Software Association (hereinafter "VINASA") in 2016 , 2018 and 2019 .
In 2020, the "Chat Ops-Conversational AI for Seamless Collaboration" was awarded in the innovative products and solutions category of the " Sao Khue award (2) " , which is presented to the most active companies and individuals sponsored by VINASA.
(1) "Vietnam's 50 Leading IT Companies": http://leadingitcompanies.com/
(2) "Sao Khue award": http://danhhieusaokhue.vn/vi/homepagevn /

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Sao chép link chia sẻ

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

Không có kết quả nào phù hợp.