Kỹ năng


Mô tả công việc

- Develop and execute Web/mobile projects
- Monitor or track project milestones and deliverables
- Manage project execution to ensure schedule, and scope
- Help the team with any technical issue they may have
- Coordinate with stakeholders to handle issues.
- Manage team works, and team reports
- Communicate and report to Board of Directors
- Other related tasks as given by the Board of Directors.

- Phát triển và thực hiện các dự án Web / di động
- Giám sát hoặc theo dõi các mốc quan trọng của dự án và các sản phẩm được giao
- Quản lý việc thực hiện dự án để đảm bảo tiến độ và phạm vi
- Giúp nhóm về bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào mà họ có thể gặp phải
- Phối hợp với các bên liên quan để xử lý các vấn đề.
- Quản lý công việc của nhóm và báo cáo của nhóm
- Truyền đạt và báo cáo với Ban Giám đốc
- Các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Yêu cầu công việc

-Graduated in Computer Science, Information Technology or a related field.
-At least 2 years + experience as Project Manager/Service Manager or experience in a similar role
-Good experience in managing projects through all project management processes (initiating, planning, executing, monitoring and controlling, -closing).
-Confident management of project schedules and tracking detailed task assignments.
-We prefer candidates who have: Competent understanding and knowledge of technical aspects of web (PHP/Magento/Shopify/ReactJS) or mobile (ReatNative) applications.
-Experience managing large-scale projects and/or multiple project management.
-Outstanding communication, presentation and leadership skills
-Excellent organizational and time management skills
-Sharp analytical and problem-solving skills
-Creative thinker with a vision
-Attention to detail
-Ability to coach and mentor more junior members.
-Good communication in English;
-PM Certifications are a plus (PMP, Scrum Master/CSPO)

-Tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc một lĩnh vực liên quan.
-Ít nhất 2 năm + kinh nghiệm làm Quản lý dự án / Quản lý dịch vụ hoặc kinh nghiệm ở vai trò tương tự
-Có kinh nghiệm tốt trong việc quản lý dự án thông qua tất cả các quy trình quản lý dự án (khởi xướng, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kiểm soát, kết thúc).
-Quản lý tự tin lịch trình dự án và theo dõi các phân công nhiệm vụ chi tiết.
-Chúng tôi ưu tiên những ứng viên có: Sự hiểu biết có năng lực và kiến ​​thức về các khía cạnh kỹ thuật của ứng dụng web (PHP / Magento / Shopify / ReactJS) hoặc di động (ReatNative).
-Có kinh nghiệm quản lý các dự án quy mô lớn và / hoặc quản lý nhiều dự án.
-Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và lãnh đạo xuất sắc
-Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian xuất sắc
-Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhạy bén
-Nhà tư tưởng sáng tạo với tầm nhìn
-Sự chú ý đến chi tiết
-Có khả năng huấn luyện và kèm cặp thêm các thành viên cấp dưới.
-Tiếng Anh giao tiếp tốt;
-Chứng chỉ PM là một điểm cộng (PMP, Scrum Master / CSPO)
-Quy trình phỏng vấn:
+1 vòng về kỹ thuật và 1 vòng deal lương

Quyền lợi ứng viên

. Up to $2000
· Become part of a dynamic, hard-working team in a start-up where you have the possibility to grow with the company
· Varied and challenging work to help you grow your technical skill sets
· Working with a very friendly, enthusiastic team with a high responsible and disciplined spirit.
· Competitive salary and bonus for projects.
· Bonus: 13th-month Salary, Tet bonus

· Trở thành một phần của một đội năng động, làm việc chăm chỉ trong công ty khởi nghiệp, nơi bạn có khả năng phát triển cùng công ty
· Công việc đa dạng và đầy thử thách để giúp bạn phát triển bộ kỹ năng kỹ thuật của mình
· Làm việc với đội ngũ rất thân thiện, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.
· Lương thưởng cạnh tranh theo dự án.
· Thưởng: Lương tháng 13, thưởng Tết
· Nhân viên xuất sắc của năm có cơ hội đi du lịch Dubai hoặc Thái Lan
· Các hoạt động bên ngoài hàng tháng như tiệc sinh nhật, lễ, trò chơi bóng đá, v.v.
· Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 - Thứ 6, 8h - 12h & 2h - 18h
· Văn phòng trung tâm tại thành phố Huế

Địa chỉ làm việc

41 Thánh Gióng, P. Tây Lộc, Tp. Huế

Việc làm cùng kỹ năng

Không có kết quả nào phù hợp.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 30-40 triệu
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Trình độ: Đại học
  • Vị trí: PM - Project Manager
  • Loại công việc:
  • Hình thức: Full-time
  • Số lượng: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: