Kỹ năng


Mô tả công việc

- Design and develop high-performance API and backend service;
- Design and optimize Database design;
- Maintain a high-quality robust codebase;
- Actively research and apply new technology and toolset.

-Thiết kế và phát triển API hiệu suất cao và dịch vụ phụ trợ;
- Thiết kế và tối ưu hóa thiết kế Cơ sở dữ liệu;
- Duy trì một cơ sở mã mạnh mẽ chất lượng cao;
- Tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và bộ công cụ mới.
- Quy mô: 30 - 50 nhân sự (15 nhân sự offline, còn lại là remote ).

Yêu cầu công việc

- Experience working with MySQL, Redis, MongoDB (RabbitMQ & Kafka is a plus);
- Have knowledge of OOP, RESTful, Microservices, Design Patterns;
- Proficient in source code management tools: GIT;
- Can work under high pressure on deadlines as well as product quality;
- The ability to be well and proactive in work, has a high sense of responsibility to complete the assigned work;
- Have knowledge about distributed system is a great plus;
- Experience in working with Python and frameworks like Falcon or FastAPI or Flask for 1-2 years;
- Code complies with PEP-8 standards, regularly using Pylint and Pyflakes;
- Good understanding about asyncio, coroutine, GIL, regex, context manager,…

- Có kinh nghiệm làm việc với MySQL, Redis, MongoDB (điểm cộng là RabbitMQ & Kafka);
- Có kiến ​​thức về OOP, RESTful, Microservices, Design Patterns;
- Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT;
- Có thể làm việc dưới áp lực cao về thời hạn cũng như chất lượng sản phẩm;
- Năng lực tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành tốt công việc được giao;
- Có kiến ​​thức về hệ thống phân tán là một điểm cộng lớn;
- Có kinh nghiệm làm việc với Python và các framework như Falcon hoặc FastAPI hoặc Flask từ 1-2 năm;
- Code tuân theo tiêu chuẩn PEP-8, thường xuyên sử dụng Pylint và Pyflakes;
- Hiểu biết tốt về asyncio, coroutine, GIL, regex, context manager,…
-Quy trình phỏng vấn: lọc CV -> phỏng vấn 1 vòng với CTO -> offer

Quyền lợi ứng viên

- Start-up working environment allows you to grow and develop fast;
- Base salary: up to $2500. Allowances :lunch allowance, parking fees;
- Performance bonus, 13th month salary;
- Full benefits package for employee in accordance with Labor Law;
- Annual Leave: 12 days per year;

- Môi trường làm việc khởi nghiệp cho phép bạn trưởng thành và phát triển nhanh;
- Lương cơ bản: lên đến $ 2500. Các khoản phụ cấp: phụ cấp ăn trưa, phí gửi xe;
- Thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13;
- Các gói phúc lợi đầy đủ cho người lao động theo quy định của Luật lao động;
- Nghỉ phép năm: 12 ngày mỗi năm;
- Làm việc từ xa: 2 ngày / tháng;
- Quyền lợi hấp dẫn khi sinh hoạt tập thể: Bữa trưa đoàn đội mỗi tháng và chuyến đi đoàn đội mỗi năm.
-Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6, 8h30 - 18h00, nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30.

Địa chỉ làm việc

25T2 Nguyễn Thị Thập, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 20-30 triệu
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Junior
  • Loại công việc: Backend
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: