Kỹ năng


Mô tả công việc

Be involved in Web (NodeJS) Application Development projects.
Work in cooperation with other project team members under the coordination of the Project Manager and have direct contact with foreign clients from US, EU, Australia and Singapore.
Working in an international environment.

Tham gia vào các dự án Phát triển Ứng dụng Web (NodeJS).
Phối hợp làm việc với các thành viên khác trong nhóm dự án dưới sự điều phối của Giám đốc dự án và tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng nước ngoài từ Hoa Kỳ, EU, Úc và Singapore.
Làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu công việc

The ideal candidate will demonstrate the following skill set:
Bachelor degree in Information Technology/Computer Science or equivalent.
Have at least 4 years of experiences in NodeJS, experience with other frontend frameworks is an advantage.
Experience with mobile web development.
Good written and oral communication skills in English (6.5/10) to work with foreign customer.
Capable of problem analysis, design, and unit test.
Able to learn new technologies quickly.
* INTERVIEW:
+ Round 1: Test English speaking (about 5 mins), technical interview
+ Round 2: Salary agreement with Division Manager

Ứng viên phù hợp nếu có bộ kỹ năng sau:
Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin / Khoa học Máy tính hoặc tương đương.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong NodeJS, có kinh nghiệm với một số framework frontend là một lợi thế.
Có kinh nghiệm phát triển web di động.
Kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt (6.5/10) để làm việc trực tiếp với khách hàng.
Có khả năng phân tích vấn đề, thiết kế và kiểm tra đơn vị.
Có khả năng học hỏi công nghệ mới một cách nhanh chóng.
* PHỎNG VẤN:
+ Vòng 1: Kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh (khoảng 5 phút), phỏng vấn kỹ thuật
+ Vòng 2: Thỏa thuận lương với Giám đốc bộ phận

Thời gian làm việc


Quyền lợi ứng viên

Salary review twice a year.
Bonus for qualified English and professional certificates.
In addition to 12 days annual leave, leave of one day in the birthday month.
Receive social insurance according to Vietnamese Government regulations.
Working in a young and professional environment. Direct contact with English-speaking foreign clients.
Friendly & Open working environment (daily tea break, weekly sports time, monthly outdoor activity, annual holiday).
Support English courses, sport activities & other team building activities.
Obtain guidance and awareness of advanced technologies.
Receive overtime-working allowance.
Working hours: 5 days/week (Monday to Friday).

Xét tăng lương 2 lần/năm.
Thưởng cho các chứng chỉ tiếng Anh hoặc chứng chỉ chuyên môn.
Ngoài 12 ngày phép năm, được nghỉ một ngày trong tháng sinh nhật.
Được đóng BHXH theo quy định của Chính phủ Việt Nam.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và chuyên nghiệp. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nước ngoài nói tiếng Anh.
Môi trường làm việc thân thiện & cởi mở (tea break hàng ngày, thời gian chơi thể thao hàng tuần, hoạt động ngoài trời hàng tháng, kỳ nghỉ hàng năm).
Hỗ trợ các khóa học tiếng Anh, hoạt động thể thao & các hoạt động xây dựng đội nhóm khác.
Nhận hướng dẫn và nhận thức về các công nghệ tiên tiến.
Được trợ cấp làm thêm giờ.
Giờ làm việc: 5 ngày / tuần (Thứ 2 đến Thứ 6).

Địa chỉ làm việc

Level 7, Sky Park tower B, No. 3 Ton That Thuyet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

BrSE (NodeJS, AWS) - Tiếng Nhật N2 - upto 700man

  • 60-80 triệu
  • Tokyo
• Phân tích, thiết kế, lập trình và fix bug. • Trao đổi với khách hàng lấy thông tin dự án, tài liệu yêu cầu, xác nhận lại thông tin và báo cáo tiến độ dự án • Thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra của dự án trước khi deliver cho khách hàng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

35-45 triệu

Thông tin

  • Kinh nghiệm 4 năm
  • Trình độ Không yêu cầu
  • Vị trí Senior
  • Loại công việc Backend
  • Hình thức Full-time
  • Hạn nộp hồ sơ 2022-08-31
  • Số lượng 5 người
  • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi