Kỹ năng


Mô tả công việc

Responsibilities
• Work with Japan customers to understand project requirements.
• Analyse project requirements, design optimal test cases follow SHIFT Japan’s methodologies.
• Assign tasks, support and manage team members.
• Review output of team members.
• Project progress reporting, issues discussing, schedule adjusting directly with customers.

Trách nhiệm
• Làm việc với khách hàng Nhật Bản để hiểu các yêu cầu của dự án.
• Phân tích các yêu cầu của dự án, thiết kế các trường hợp kiểm thử tối ưu theo SHIFT Japan’s phương pháp luận.
• Phân công nhiệm vụ, hỗ trợ và quản lý các thành viên trong nhóm.
• Xem xét đầu ra của các thành viên trong nhóm.
• Báo cáo tiến độ dự án, thảo luận các vấn đề, điều chỉnh lịch trình trực tiếp với khách hàng.

Yêu cầu công việc

• University graduated, majoring in information technology.
• Have experiences working in Japanese projects as QA/QC, Tester, Developer, Project Manager, BrSE...positions.
• Have high management and people skills such as planning, reporting, problem solving, negotiation, leadership...
• Excellent at Japanese (N2 level, especially communication skill)

• Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin.
• Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án Nhật Bản với tư cách QA / QC, Tester, Developer, Các vị trí Quản lý dự án, BrSE ....
• Có kỹ năng quản lý và con người cao như lập kế hoạch, báo cáo, giải quyết vấn đề giải quyết, đàm phán, lãnh đạo ...
• Tiếng Nhật xuất sắc (trình độ N2, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp)
Quy trình PV Setup trong 1 vòng khoảng tầm 2h: Trao đổi với SA -> PV với người Nhật -> PV Director

Quyền lợi ứng viên

• Salary: upto 3500$
• 13th month salary.
• Performance review and adjust salary twice a year.
• Quarterly and Yearly Awards for excellent employees.
• Payment for up to 6 unused annual leave days.
• Annual Health Check-up.
• Heath Care Insurance (PVI care).
• Compulsory insurances full salary (Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance).
• 11 public holidays, 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations. 6 additional holidays based on Japanese calendar. 3-year employee has 1 more annual leave day.
• Opportunity to work in Japan.
• Company Team Building Trip every year.
• Company sponsored activities such as sports, dining/drinking.
• Clear career path for career growth.

• Lương tháng 13.
• Đánh giá hiệu quả công việc và điều chỉnh lương 2 lần / năm.
• Giải thưởng hàng quý và hàng năm cho nhân viên xuất sắc.
• Thanh toán tối đa 6 ngày phép năm chưa sử dụng.
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Bảo hiểm Chăm sóc Y tế (PVI care), bảo hiểm full lương
• Bảo hiểm bắt buộc theo lương (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Thất nghiệp Tiền bảo hiểm).
• 11 ngày nghỉ lễ, 12 ngày phép năm theo quy định của Chính phủ Việt Nam. 6 ngày nghỉ lễ bổ sung dựa trên lịch Nhật Bản. Nhân viên 3 năm có thêm 1 ngày nghỉ phép hàng năm.
• Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
• Chuyến đi Team Building của Công ty hàng năm.
• Các hoạt động do công ty tài trợ như thể thao, ăn uống.
• Con đường sự nghiệp rõ ràng để phát triển sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ 8h - 17h, thứ 2 - thứ 6

Địa chỉ làm việc

130 Suong Nguyet Anh Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Viet Nam

Tiền thưởng

28,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 35-45 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc:
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: