Kỹ năng


Mô tả công việc

We are looking for a highly skilled engineering consultant to join our engineering team. As an engineering consultant, you will be meeting with prospective clients to discuss their engineering and technical needs, providing advice, and overseeing the implementation of suggested solutions.

To ensure success as an engineering consultant, you should have a proven portfolio of completed projects, extensive experience with agile project management and outstanding communication skills. Ultimately, a top-class engineering consultant is able to accurately identify and design
technical solutions for clients in any industry.

Responsibilities
• Meeting with clients to discuss their technical and engineering needs.
• Conducting cutting-edge technologies research.
• Providing expert advice on available solutions and technical changes.
• Troubleshooting engineering and technical faults.

Trách nhiệm
• Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về nhu cầu kỹ thuật và công nghệ của họ.
• Tiến hành nghiên cứu các công nghệ tiên tiến.
• Cung cấp lời khuyên của chuyên gia về các giải pháp có sẵn và các thay đổi kỹ thuật.
• Khắc phục sự cố kỹ thuật và lỗi kỹ thuật.

Yêu cầu công việc

Must have
• Bachelor’s degree in Software Engineering.
• Proven portfolio of completed projects.
• Experience in designing cloud solution (GCP or Azure or AWS).
• Have strong knowledge in microservice architecture.
• Have strong knowledge in front end technologies, especially PWA, cross platform
development.
• Advanced trouble shooting skills.
• Excellent communication and interpersonal skills.
• Experience as a technical leader and be able to train members in team.
• Good communication in Japanese.
Nice to have:
• Experience in quality assurance, including functional testing, performance testing, security testing preferred.
• Experience as an engineering consultant.
• Experience in project management and team management, especially agile methodology.
• Excellent in communication using Japanese.
• Experience with sales and marketing in outsourcing software development Industry preferred.

Phải có
• Bằng cử nhân về Kỹ thuật phần mềm.
• Danh mục các dự án đã hoàn thành đã được chứng minh.
• Có kinh nghiệm thiết kế giải pháp đám mây (GCP hoặc Azure hoặc AWS).
• Có kiến thức vững chắc về kiến trúc microservice.
• Có kiến thức vững chắc về các công nghệ giao diện người dùng, đặc biệt là PWA, nền tảng chéo sự phát triển.
• Kỹ năng xử lý sự cố nâng cao.
• Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp.
• Có kinh nghiệm làm trưởng nhóm kỹ thuật và có khả năng đào tạo các thành viên trong nhóm.
• Tiếng Nhật giao tiếp tốt.
Rất vui khi có:
• Có kinh nghiệm trong việc đảm bảo chất lượng, bao gồm kiểm tra chức năng, kiểm tra hiệu suất,
ưu tiên kiểm tra bảo mật.
• Có kinh nghiệm làm tư vấn kỹ thuật.
• Có kinh nghiệm quản lý dự án và quản lý nhóm, đặc biệt nhanh nhẹn phương pháp luận.
• Giao tiếp sử dụng tiếng Nhật xuất sắc.
• Có kinh nghiệm bán hàng và tiếp thị trong ngành phát triển phần mềm gia công phần mềm được ưu tiên.
Quy trình PV Setup trong 1 vòng khoảng tầm 2h: Trao đổi với SA -> PV với người Nhật -> PV Director

Quyền lợi ứng viên

• Salary: upto 3500$
• 13th month salary.
• Performance review and adjust salary twice a year.
• Quarterly and Yearly Awards for excellent employees.
• Payment for up to 6 unused annual leave days.
• Annual Health Check-up.
• Heath Care Insurance (PVI care).
• Compulsory insurances full salary (Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance).
• 11 public holidays, 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations. 6 additional holidays based on Japanese calendar. 3-year employee has 1 more annual leave day.
• Opportunity to work in Japan.
• Company Team Building Trip every year.
• Company sponsored activities such as sports, dining/drinking.
• Clear career path for career growth.

• Lương tháng 13.
• Đánh giá hiệu quả công việc và điều chỉnh lương 2 lần / năm.
• Giải thưởng hàng quý và hàng năm cho nhân viên xuất sắc.
• Thanh toán tối đa 6 ngày phép năm chưa sử dụng.
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Bảo hiểm Chăm sóc Y tế (PVI care), bảo hiểm full lương
• Bảo hiểm bắt buộc theo lương (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Thất nghiệp Tiền bảo hiểm).
• 11 ngày nghỉ lễ, 12 ngày phép năm theo quy định của Chính phủ Việt Nam. 6 ngày nghỉ lễ bổ sung dựa trên lịch Nhật Bản. Nhân viên 3 năm có thêm 1 ngày nghỉ phép hàng năm.
• Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
• Chuyến đi Team Building của Công ty hàng năm.
• Các hoạt động do công ty tài trợ như thể thao, ăn uống.
• Con đường sự nghiệp rõ ràng để phát triển sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ 8h - 17h, thứ 2 - thứ 6

Địa chỉ làm việc

130 Suong Nguyet Anh Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Viet Nam

Tiền thưởng

32,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 40-50 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc:
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: