Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

2 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 2/2 kết quả tìm kiếm.

Python Developer

  • 30-50 triệu
  • Hà Nội
Thiết kế phần mềm điều khiển hệ thống lái tự động:yêu cầu thực hiện một hay nhiều các công việc dưới đây Phân tích yêu cầu hệ thống hoặc yêu cầu thiết kế phần mềm tổng thể, sau đó tạo tài liệu thiết kế phần mềm Từ yêu cầu thiết kế phần mềm, lý giải và tạo tài liệu thiết kế cấu trúc phần mềm, Signal Database, Constant Database tương ứng Tạo tài liệu thiết kế Software Component, xây dựng Signal Database, Constant Database Lập trình phần mềm điều khiển hệ thống lái tự động theo tài liệu Software Component đã thiết kế, tạo Matlab module nếu cần và thực hiện Code review trong nhóm Tiến hành tích hợp các Module phần mềm trên GitLab Cloud

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem