Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 5 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 5/5 kết quả tìm kiếm.

Senior Web Designer

  • 15-20 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

9,000,000đ

Tiền thưởng

18,000,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

Web Designer

  • 25-35 triệu
  • Đà Nẵng

Tiền thưởng

7,500,000đ

2D Artist

  • 10-20 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

10,320,000đ