Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 11 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 11/11 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

5,400,000đ

TEST LEAD

  • 40-50 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

16,000,000đ

Tiền thưởng

24,000,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

Tiền thưởng

8,000,000đ

Tiền thưởng

3,600,000đ

Test Lead

  • 20-30 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

12,000,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

Tiền thưởng

12,000,000đ

Tiền thưởng

12,500,000đ

Testlead

  • 30-40 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

15,000,000đ