Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

7 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 7/7 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

[Full remote] Flutter, TypeScript, Python_N2

  • 30-50 triệu
  • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Flutter (Mobile Development) Onsite - Singapore

  • 25-30 triệu
  • Tất cả địa điểm
Client/Project Domain: Insurance Build software according to the requirements of the Company and the Customer. Research and bring research results as required Perform other duties as assigned by the head of department.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Flutter Developer

  • 15-25 triệu
  • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

SE Flutter - Tiếng Nhật N2 - Lương upto 620man

  • 60-80 triệu
  • Tokyo
- Làm cùng khách hàng và làm đầu mối giao nhận việc với team offshore. - Phát triển mới + chỉnh sửa chức năng theo yêu cầu của khách hàng. Bao gồm design, code, test. - Giao nhận việc với team offshore, quản lý và báo cáo tiến độ, chất lượng, QA. - Nghiệp vụ: xe hơi (mảng car meter).

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem