Kỹ năng


Mô tả công việc

- Participating in Client's project
- Direct communication with customers

Yêu cầu công việc

- Within 1 month to start
- The person must know X++ LCS/Azure DevOps and of course Visual Studios
- English fluent
- Microsoft AX/D365FO ERP Solutions
- Data Migration experience. ETL data from Great Plains 10 to D365FO

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

- No need to try a job, get an official job with 100% salary.
- Opportunity to work with big customers, advanced technology, ability to self-develop...
- Opportunity to work in groups with many leading experts in the field of domestic and international IT.
- Opportunity to carry out ambitious projects in many countries, gain exposure to the latest technologies and learn from talented colleagues.
- Work in a young, dynamic, modern and multicultural environment; Communication activities and events on holidays take place regularly.
- Opportunity for advancement based on ability with corresponding increase in rank and salary.
- Have the right to participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills...) and Japanese language classes.
- And many other attractive benefits...

Địa chỉ làm việc

Remote

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

50-60 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 6 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Senior
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2024-04-24
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 2 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Devops Engineer Remote

 • 25-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

DevOps Engineer Remote_HCN

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior DevOps Engineer [REMOTE 100%] _ LA

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Devops Engineer (remote)

 • 25-30 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

DevOps Remote N3

 • 30-50 triệu
 • Hà Nội
- Phát triển hệ thống của Khách hàng - Remote 100%

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Operation (AWS)

 • 10-15 triệu
 • Hà Nội
1. Vận hành hệ thống theo yêu cầu của Công ty và Khách hàng. - Chịu trách nhiệm vận hành các ứng dụng cho dự án Camera tích hợp AI với AWS; - Phối hợp xây dựng, phát triển các ứng dụng cho dự án Camera tích hợp AI; - Triển khai cài đặt, chuẩn đoán phần mềm và xử lý các lỗi phần mềm. 2. Nghiên cứu và đưa kết quả nghiên cứu theo yêu cầu - Vận hành hệ thống cho sản phẩm liên quan đến công nghệ cho dự án Camera tích hợp AI - Nghiên cứu công nghệ mới để nâng cao kỹ năng cá nhân cũng như để ứng dụng vào dự án. 3. Hỗ trợ bộ phận kinh doanh và tư vấn khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến các ứng dụng và phần mềm giải pháp. 4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

NOKA Devops Engineer (remote)

 • 30-50 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Devops senior Remote Q

 • 35-45 triệu
 • Tất cả địa điểm
Làm các dự án cho khách hàng của Devwork Làm việc trực tiếp với khách Sing, Úc, Nhật..

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

DevOps Engineer (remote) - Singapore

 • 30-50 triệu
 • Tất cả địa điểm
•Buildingand setting up new development tools and infrastructure •Understanding the needs of stakeholders and conveying this to developers •Working on ways to automate and improve development and release processes •Testing and examining code written by others and analyzing results •Ensuring that systems are safe and secure against cybersecurity threats •Identifying technical problems and developing software updates and ‘fixes’ •Working with software developers and software engineers to ensure that development follows established processes and works as intended •Planning out projects and being involved in project management decisions ●Application: you will submit anonlineapplication form, which will take you less than 10 mins to complete ●Test: you will take a 45-90 mins online test ●Interview: there will be 1-2 rounds of interviews

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem