Kỹ năng


Mô tả công việc

[Job requirements]
Attitude:
- Long-term focused
- Have a start-up mindset, willing to give your best to make thing done.
- Being a product developer, have responsibility for whatever you’ve created
- High motivation, be able to corporate with other members
Why you'll love working here:
- As long as you are responsible to your work, you have freedom.
- We rate you by your output, not by your working time.
- You can make mistakes and learn, no one will blame you.
- Respect everyone ideas.
- Focus on improving and growing up.
- You are one of our team members, not just an employee.

Yêu cầu công việc

[Technical Requirements]
Tech stack
- Ruby on Rails
- HTML/CSS/Javascript
- MySQL
- AWS (EC2, RDS, ElasticSearch, Redis…)
For senior
- Experience of programming over 2-3 years.
- Experience of leader role.
- Full stack engineer.
Work:
- Focus on architecture, usability, maintainability, performance of intricate web and mobile applications.
- Understand the platform, provide development of new and existing features.
- Give ideas, suggestions about system and team’s work-flow.
- Estimate and manage the team work.
- Learn new technologies.
Other Skill
- Logical thinking and problem analysis.
- Good communication skill and ingenious behavior.
- Able to stay calm in panic situations
- Hardworking
- Loves technologies and exploring new knowledge
- Understand technologies deeply and can explain it simply

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

- Product development, not outsourcing
- Choose your own benefit package
- Premium life insurance package
- 13 to 15 months salary
- Flexible working time
- Macbook Pro and monitor
- Annual company trip
- Adding 3-4 Japanese holidays beside Vietnamese ones

Địa chỉ làm việc

96 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

30-40 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 2 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Senior
 • Loại công việc Fullstack
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2022-12-31
 • Số lượng 2 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Ruby Developer Leader

 • 40-50 triệu
 • Hà Nội
Dẫn dắt, quản lý nhóm để thực hiện phát triển các dự án đúng thời hạn. Các dự án sử dụng Ruby on Rails. Gợi ý, đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề và cải thiện hiệu suất cho dự án. Gợi ý, đánh giá các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển. Liên tục tìm tòi, đánh giá và triển khai các công nghệ mới để tối đa hóa hiệu quả phát triển. Giám sát và hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ cũng như nâng cao kỹ năng của họ. Quản lý tiến độ dự án, chất lượng và nguồn lực một cách hiệu quả. Đánh giá hiệu suất của các thành viên trong nhóm và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng để đảm bảo cải tiến và phát triển liên tục. Luôn cập nhật các xu hướng, công nghệ mới nhất và các phương pháp hay nhất trong việc phát triển và quản lý dự án.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby Techlead Remote

 • 25-35 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Ruby on rails (Remote)

 • 25-35 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack Backend Remote_LA

 • 30-50 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby on Rails Developer (remote)

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby on Rails (remote)

 • 15-25 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby on Rails

 • 10-15 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem