Kỹ năng


Mô tả công việc

Nội dung] Phát triển SaaS có thể tự do tạo giao diện với khách hàng, chẳng hạn như đơn bảo hiểm và yêu cầu bồi thường
Nó không chỉ đáng để thay đổi ngành như Vertical SaaS, mà nó còn là một sản phẩm có những thách thức về kỹ thuật
=> Tuyển ứng viên đang ở Việt NAM

Yêu cầu công việc

Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc TypeScript
- Nếu số năm dưới 3 năm, sẽ tùy thuộc vào năng lực
- Có kinh nghiệm thiết kế lead và triển khai hệ thống
- Kinh nghiệm phát triển nhóm
[Cũng có thể chấp nhận được]
- Kiến thức về React, Next.js
- Phát hiện của NestJS
- Kiến thức AWS
- Kiến thức phát triển Scrum
Điều kiện tiên quyết để lựa chọn»
・ Kiểm tra coding là bắt buộc

Quyền lợi ứng viên

Giờ] 3 ngày một tuần (10:00 đến 19:00) * Giờ bắt đầu có thể thương lượng
[số giờ làm việc theo tháng] 140-180
[Số người] 2 người
[Phỏng vấn] 2 lần (trực tuyến ⇒ lần 1: công ty chúng tôi, lần 2: khách hàng)
[Quốc tịch nước ngoài] Có thể
[Tuổi] Không giới hạn
【Công nghệ môi trường】
・ Phần phụ trợ: NestJS, TypeScript, ECS, DocumentDB
・ Giao diện người dùng: Next.js, TypeScript, Vercel
- 5 thành viên trong nhóm

Địa chỉ làm việc

remote 100%

Việc làm cùng kỹ năng

Không có kết quả nào phù hợp.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 25-30 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ: Không yêu cầu
  • Vị trí: Middle
  • Loại công việc: Frontend
  • Hình thức: WFH / Remote
  • Số lượng: 2 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: