Kỹ năng


Mô tả công việc

- ứng dụng web cho người dùng
- Trang Đích Sản phẩm Bảo hiểm, Trang Đăng ký
- Một ứng dụng web cho người đăng ký để quản lý hợp đồng và thanh toán của họ
- Ứng dụng web để quản lý nội bộ / đại lý kinh doanh bảo hiểm
- trang web của công ty
# Tech Stack, Môi trường phát triển
- Ứng dụng trang đơn, kết xuất phía máy chủ, tạo trang web tĩnh
-TypeScript
- React.js, Next.js, MobX, độ giật, jotai, Redux, Bộ công cụ Redux, preact
- phản ứng-truy vấn, phản ứng-hook-form, pathpida
- SCSS, CSS trong JS (thành phần theo kiểu, astroturf), Mô-đun CSS, PostCSS, Storybook

Yêu cầu công việc

- Các frameworks base JavaScript như React / Vue / Angular2
- Phát triển phần mềm nhiều người sử dụng Git
- Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc TypeScript
- Nếu số năm dưới 3 năm,sẽ kiểm tra test năng lực .
- Test coding «bắt buộc»
- Có kinh nghiệm giao tiếp dựa trên nhân vật và phát triển nhóm với các nhóm từ xa như Slack
- Phát triển web theo định hướng thành phần
- Có kiến thức về thiết kế ứng dụng (mẫu thiết kế, MVC, DDD, kiến trúc sạch, kiến trúc đa tầng)
- Sẵn sàng giúp các nhóm phát triển xơ vải và định dạng dễ dàng hơn
-git-flow, github-flow
- người đóng tàu
- AWS, GCP, Firebase, v.v.

[cũng có thể chấp nhận đc]
- Nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển nhóm 4 người trở lên tại một công ty dịch vụ web
- Kiến thức khoa học máy tính cơ bản
- CSS / SCSS / SASS / LESS
- CSS hiện đại, chẳng hạn như CSS trong mô-đun JS / CSS
- ECMAScript kể từ ES6 (ES2015)
- Node.js
- CI, CD, Hệ thống xây dựng, Thử nghiệm
- Phát triển với nhận thức về tính hợp lệ của đánh dấu và khả năng truy cập

Quyền lợi ứng viên

Remote 100%
Có thể giảm giờ làm việc ( thương lương sau khi phỏng vấn)
Cũng có thể linh hoạt hoàn toàn (Cuộc họp buổi sáng và MTG hàng tuần bắt buộc phải tham gia)

Địa chỉ làm việc

Remote 100%

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 50-70 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
  • Vị trí: Middle
  • Loại công việc: Frontend
  • Hình thức làm việc: WFH / Remote
  • Số lượng tuyển: 2 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: