Kỹ năng


Mô tả công việc

- ứng dụng web cho người dùng
- Trang Đích Sản phẩm Bảo hiểm, Trang Đăng ký
- Một ứng dụng web cho người đăng ký để quản lý hợp đồng và thanh toán của họ
- Ứng dụng web để quản lý nội bộ / đại lý kinh doanh bảo hiểm
- trang web của công ty
# Tech Stack, Môi trường phát triển
- Ứng dụng trang đơn, kết xuất phía máy chủ, tạo trang web tĩnh
-TypeScript
- React.js, Next.js, MobX, độ giật, jotai, Redux, Bộ công cụ Redux, preact
- phản ứng-truy vấn, phản ứng-hook-form, pathpida
- SCSS, CSS trong JS (thành phần theo kiểu, astroturf), Mô-đun CSS, PostCSS, Storybook

Yêu cầu công việc

- Các frameworks base JavaScript như React / Vue / Angular2
- Phát triển phần mềm nhiều người sử dụng Git
- Hơn 3 năm kinh nghiệm làm việc TypeScript
- Nếu số năm dưới 3 năm,sẽ kiểm tra test năng lực .
- Test coding «bắt buộc»
- Có kinh nghiệm giao tiếp dựa trên nhân vật và phát triển nhóm với các nhóm từ xa như Slack
- Phát triển web theo định hướng thành phần
- Có kiến thức về thiết kế ứng dụng (mẫu thiết kế, MVC, DDD, kiến trúc sạch, kiến trúc đa tầng)
- Sẵn sàng giúp các nhóm phát triển xơ vải và định dạng dễ dàng hơn
-git-flow, github-flow
- người đóng tàu
- AWS, GCP, Firebase, v.v.

[cũng có thể chấp nhận đc]
- Nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển nhóm 4 người trở lên tại một công ty dịch vụ web
- Kiến thức khoa học máy tính cơ bản
- CSS / SCSS / SASS / LESS
- CSS hiện đại, chẳng hạn như CSS trong mô-đun JS / CSS
- ECMAScript kể từ ES6 (ES2015)
- Node.js
- CI, CD, Hệ thống xây dựng, Thử nghiệm
- Phát triển với nhận thức về tính hợp lệ của đánh dấu và khả năng truy cập

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

Remote 100%
Có thể giảm giờ làm việc ( thương lương sau khi phỏng vấn)
Cũng có thể linh hoạt hoàn toàn (Cuộc họp buổi sáng và MTG hàng tuần bắt buộc phải tham gia)

Địa chỉ làm việc

Remote 100%

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

50-70 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 3 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Middle
 • Loại công việc Frontend
 • Hình thức WFH / Remote
 • Hạn nộp hồ sơ 2022-12-07
 • Số lượng 2 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

ReactJS Remote_HCN

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Engineer

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội
- Phát triển: Sử dụng SIEMENS Framework để phát triển chức năng trong SIEMENS OpCenter Discrete Manufacturing MOM platform. - Thiết kế: Thiết kế hệ thống dựa trên yêu cầu quy trình của user - Cải tiến: Nghiên cứu và thi hành cải tiến, tối ưu khả năng hệ thống khi có thay đổi quy trình và yêu cầu từ phát triển sản phẩm - Đào tạo / Thiết lập tài liệu kỹ thuật: Thực hiện tạo, duy trì/ cập nhật các tài liệu kỹ thuật.Đào tạo cho nhóm vận hành MES - Triển khai hệ thống: Thiết kế giải pháp cũng như hỗ trợ người dùng nhận diện được sự khác biệt giữa hoạt động thực tế và hệ thống - Tích hợp: Tích hợp với các hệ thống khác nhau như PLM/ SAP, PLC, etc. Bằng việc sử dụng APIs, OPC-UA, OPC-DA, và các giao thức khác - Hỗ trợ người dùng: Cung cấp hỗ trợ nhóm vận hành MES nếu vấn đề không thể được giải quyết.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Developer

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
TASKS 1. Lập trình Phối hợp xây dựng thiết kế kỹ thuật của sản phẩm; Thực hiện (lập trình) các chức năng theo thiết kế; Đề xuất ra các giải pháp kỹ thuật giải quyết các vấn đề phát sinh; Review mã nguồn đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định của công ty 2. Quản lý công việc phát triển sản phẩm Phân rã (task break) các chức năng thành các công việc để Dev thực hiện; Giám sát tiến độ thực hiện các công việc (task); Đánh giá kết quả thực hiện sau mỗi giai đoạn phát triển; 3. Khác Đào tạo chuyên môn cho nhóm lập trình; Phối hợp với các bộ phận xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm; Thực hiện các yêu cầu do các cấp quản lý giao

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem