Kỹ năng


Mô tả công việc

Be involved in Web (ReactJS) Application Development projects.
Working in cooperation with other project team members under the coordination of the Project Manager and have direct contact with foreign clients from US, EU, Australia and Singapore.
Working in an international environment.

Tham gia vào các dự án Phát triển Ứng dụng Web (ReactJS).
Phối hợp làm việc với các thành viên khác trong nhóm dự án dưới sự điều phối của Giám đốc dự án và tiếp xúc trực tiếp với các khách hàng nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, EU, Úc và Singapore.
Làm việc trong môi trường quốc tế.

Yêu cầu công việc

Bachelor degree in Information Technology/Computer Science or equivalent.
At least 4 years of experience in ReactJS or other frontend frameworks.
Experience with web development.
Good written and oral communication skills in English.
Capable of problem analysis, design, and unit tests.
Able to quickly learn new technologies.

Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin / Khoa học Máy tính hoặc tương đương.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong ReactJS hoặc framework frontend khác.
Có kinh nghiệm phát triển web.
Kỹ năng viết và giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, làm việc trực tiếp vs khách hàng.
Có khả năng phân tích vấn đề, thiết kế và kiểm tra đơn vị.
Có khả năng học hỏi nhanh các công nghệ mới.

Quyền lợi ứng viên

Salary review twice a year.
Bonus for qualified English and professional certificates.
Monthly allowance of 500.000VNĐ to raise a child under 12 months.
In addition 12 days annual leave, leave of one day in the month's birthday.
Receive social insurance according to Vietnamese Government regulations.
Working in a young and professional environment. Direct contact with English-speaker foreign clients.
Friendly & Open working environment (daily tea break, weekly sports time, monthly outdoor activity, annual holiday).
Support English courses, sport activities & other team building activities.
Obtain guidance and awareness of advanced technologies.
Receive overtime-working allowance.
Working hours: 5 days/week (Monday to Friday).

Xét tăng lương 2 lần / năm.
Thưởng cho các chứng chỉ tiếng Anh và chuyên môn đạt yêu cầu.
Trợ cấp hàng tháng 500.000VNĐ khi nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.
Ngoài 12 ngày phép năm, được nghỉ 1 ngày trong tháng sinh nhật.
Được đóng BHXH theo quy định của Chính phủ Việt Nam.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung và chuyên nghiệp. Tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nước ngoài nói tiếng Anh.
Môi trường làm việc thân thiện & cởi mở (tea break hàng ngày, thời gian chơi thể thao hàng tuần, hoạt động ngoài trời hàng tháng, kỳ nghỉ hàng năm).
Hỗ trợ các khóa học tiếng Anh, hoạt động thể thao & các hoạt động xây dựng đội nhóm khác.
Nhận hướng dẫn và nhận thức về các công nghệ tiên tiến.
Được trợ cấp làm thêm giờ.
Giờ làm việc: 5 ngày / tuần (Thứ 2 đến Thứ 6).

Địa chỉ làm việc

Level 7, Sky Park tower B, No. 3 Ton That Thuyet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam.

Việc làm cùng kỹ năng

Không có kết quả nào phù hợp.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 30-50 triệu
  • Kinh nghiệm: 4 năm
  • Trình độ: Không yêu cầu
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc: Frontend
  • Hình thức: Full-time
  • Số lượng: 2 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: