Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

2 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 2/2 kết quả tìm kiếm.

Senior SM (Scrum Master) onsite Tân Bình

  • 20-30 triệu
  • Hồ Chí Minh
- Chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ các dự án ScrumAgile, framework Scrum; - Giúp Scrum Team, công ty, stakeholders hiểu về mô hình thực nghiệm, và scrum values; - Chịu trách nhiệm tổ chức các scrum events (sprint planning, daily meeting, review, retrospective, v.v); - Là servant-leader cho Scrum Team. Giúp cho những người ngoài Scrum Team hiểu những tương tác nào là hỗ trợ cho Scrum Team, và những tương tác nào đang là cản trở Scrum Team ; - Tham gia lan tỏa, phát triển tinh thần làm việc theo Agile/Scrum ở quy mô dự án và toàn công ty; - Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng trung tâm.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem