Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

Chúng tôi có 68 việc làm phù hợp, với rất nhiều cơ hội nhận bonus hấp dẫn.

Hiển thị 20/68 kết quả tìm kiếm.

Tiền thưởng

6,000,000đ

Python

 • 10-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

3,600,000đ

Backend Developer

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

9,000,000đ

Java Developer

 • 20-30 triệu
 • Đà Nẵng

Tiền thưởng

12,000,000đ

Java Enginner

 • Negotiate
 • Tokyo

Tiền thưởng

3,000,000đ

Tiền thưởng

13,500,000đ

Tiền thưởng

5,400,000đ

Fresher Java

 • 7-10 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

4,200,000đ

Java Backend Developer

 • 30-40 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

15,000,000đ

JAVA FULL STACK

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

7,200,000đ

Tiền thưởng

12,500,000đ

Tiền thưởng

12,500,000đ

Tiền thưởng

6,000,000đ

Tiền thưởng

7,500,000đ

Tiền thưởng

6,000,000đ

Mid / senior Java Dev

 • 25-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

12,500,000đ

Tiền thưởng

7,200,000đ

Tiền thưởng

7,200,000đ

Java Dev (onsite Duy Tân)

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

5,400,000đ