Kỹ năng


Mô tả công việc

"・オフショア開発案件の見積もり提案、要件定義、開発管理
- Đề xuất estimation, định nghĩa yêu cầu, quản lý phát triển các dự án phát triển Offshore"

Yêu cầu công việc

- スケジュール意識をもっている
・ Nắm bắt schedule tốt"
- コスト意識を持っている
・ Có ý thức về chi phí (cost) tốt
- クライアントの意向を汲める
・ Nắm bắt được ý đồ của client"
- 聞いたことをきちんと伝えられる
・ Có thể truyền đạt lại rõ ràng những gì đã nghe"
- 物事を俯瞰的に見ることができる
・ Có cái nhìn bao quát"
- 見積書、企画書を作れる
・ Có thể lập estimate, plan"
- UI/UXの設計ができる
・ Có thể thiết kế UI/UX"

【SKILL/あったほうが良い】skill / nice to have
- 情報収集能力・情報選別能力
Khả năng thu thập thông tin ・ Khả năng sắp xếp thông tin"
- 基礎的なWebの知識
・ Kiến thức web cơ bản"
- 基礎的なネイティブアプリの知識
・ Kiến thức cơ bản về native app"
- 良いUI/UXに基づいた画面デザインできる
・ Có thể thiết kế màn hình dựa trên UI / UX tốt"

【PERSONALITY】
- 話しやすい空気を作れる(コミュ力高い)
・Có thể tạo bầu không khí thoãi mái (khả năng giao tiếp cao)"
- 人にお願いができる
・Có thể nhờ vả người khác"
- 客観的に判断できる
・Có thể đánh giá khách quan"
- 返事が早い
・Trả lời nhanh"
- 先回りできる
・Có thể đón đầu (giải quyết sớm)"
- 仕事に対して細かい
・Chi tiết trong công việc"

"【PERSONALITY/あったほうが良い】
PERSONALITY / nice to have"
- 気持ちに余裕がある
・Có thể kìm chế cảm xúc"
- なんとなく勘がいい
・Trực giác tốt"
- トレンドを追える・学習できる
・Có thể theo dõi và học theo xu hướng"

Thời gian làm việc


Quyền lợi ứng viên

候補者の権利について、応募者は面接でご意見やご提案を述べることが可能です。
面接の際に、弊社からも詳しく説明させていただきます。
- Được trao đổi và đề xuất trong buổi phỏng vấn. Công ty mong muốn được chia sẻ cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn với các bạn ứng viên.

Địa chỉ làm việc

Tầng 2, Tòa nhà Ework 103A-105-107 Nguyễn Thông, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Project Manager

 • 35-45 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

PM (Project Manager)

 • 40-60 triệu
 • Hà Nội
● Phụ trách, quản lý và chịu trách nghiệm chung về toàn bộ dự án được chỉ định. ● Xây dựng và quản lý kế hoạch lịch trình để đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch ● Tạo và quản lý tài liệu trong toàn bộ quá trình phát triển dự án. ● Xác định, theo dõi, quản lý, ngăn chặn và giải quyết sự cố dự án có thể xảy ra. ● Đo lường hiệu suất dự án bằng các công cụ như Backlog, Jira. ● Report cho GM các dự án được chỉ định. ● Hướng dẫn và lên plan, dự đoán những rủi ro có thể phát sinh trong dự án và đưa ra phương án giải quyết. ● Quản lý dự án quy mô nhóm khoảng 15 -> 30 người.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Project Manager_Remote 100%

 • 35-45 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

80-100 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 2 năm
 • Trình độ Đại học
 • Vị trí PM - Project Manager
 • Loại công việc Fullstack
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2024-09-30
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 2 vòng
Hỗ trợ ứng tuyển
Hr

Đào Thị Thu Phương

CSKH

Đào Thị Thu Phương

Báo cáo lỗi