Kỹ năng


Mô tả công việc

Build software according to the requirements of the Company and the Customer.
Research and bring research results as required
Perform other duties as assigned by the head of department.

Yêu cầu công việc

• Degree in Computer Software or related fields.
• 3+ year experience in software testing, including functional and regression testing.
• Experience in Windows, iOS, and mobile apps.
• Experience working with software development lifecycle tools, such as Jira, DevOps Azure, and Zephyr (test case management).
• Experience with user acceptance and user experience testing.
• Experience in bug verification testing.
• Experience in banking products is huge plus.

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

- Onsite allowance 100k/day, Equipment allowance 30k/day
- No need to try a job, get an official job with 100% salary
- Opportunities onsite and working with big customers, advanced technology, self-development...
- The opportunity to work in groups with many leading experts in the field of domestic and international IT.
- Opportunity to implement ambitious projects in many countries, exposure to the latest technologies and learn from good colleagues.
- Working in a young, vibrant, modern and multicultural environment; Communication activities and events on holidays take place regularly.
- Opportunity for advancement based on ability with corresponding increase in rank and salary increase.
- Have the right to participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills…) and Japanese language classes.
- And many other attractive benefits...

Địa chỉ làm việc

Quận 7, HCM


Việc làm cùng kỹ năng

QC (onsite Q1/Q7, Ho Chi Minh)

 • 20-25 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

QA (Quality Assurance)

 • 10-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

MIDDLE/SENIOR QC ENGINEER

 • 15-25 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

TEST LEADER

 • 25-45 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

QC Engineer (onsite Quận 3)

 • 25-35 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tuyển dụng Tester

 • 15-20 triệu
 • Hà Nội
- Đọc hiểu các tài liệu proposal, specs, design, nắm rõ yêu cầu của khách hàng - Lập kế hoạch test, thiết kế test case và thực hiện test cho các website/ứng dụng để xác nhận sản phẩm đáp ứng được các yêu cầu và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng. - Ghi nhật ký lỗi và theo dõi trạng thái lỗi, làm việc với team phát triển để tái hiện và fix các lỗi và thực hiện kiểm tra lại và kiểm tra hồi quy. - Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý. - Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Manual QA/QC/ Tester

 • 20-30 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Automation QC (Onsite)

 • 25-35 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

QC Tester

 • 25-35 triệu
 • Hồ Chí Minh
• Review and analyze system • Develop effective strategies and test plans • Execute test cases and analyze results • Execute testing (somke test, Functional test, Integration test) on multiple environments • Create logs to document testing phases and defects • Report bugs and errors to development teams • Help troubleshoot issues • Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Thông tin

 • Mức lương: 15-20 triệu
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Trình độ: Không yêu cầu
 • Vị trí: Middle
 • Loại công việc: Tester / QA / QC
 • Hình thức: Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ: 2023-10-15
 • Số lượng: 10 người
 • Quy trình phỏng vấn: vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: