Kỹ năng


Mô tả công việc

Build software according to the requirements of the Company and the Customer.
Research and bring research results as required
Perform other duties as assigned by the head of department.

Yêu cầu công việc

• 3+ years working experience at equivalent position
• Leading ideation, validation, and launch of innovative products that users need and/or internal requested.
• Build-up & in charge end-to-end product development with technical team: product backlog & competitive features development, business and consumer journey excellence, development and launching, continuous product innovation
• Develop product requirement specifications including written descriptions (concept notes) of functionality, flows, charts, wireframes and mockups, etc...
• Familiar with popular BA/PO management tools, familiar with Agile/Scum culture and working process
• Work with other stake holder (finance, requester, tech, operation, customer services…) to finalize concept, working flow and make sure every related task will run smoothly.
• Create/maintain/own the product roadmap and the product backlog.
• Keep tracking on competitor’s product and make sure our products are better.
• Comply with the Company’s processes, procedures, regulations, and standards;
• Do alignment about the individual KPIs with the direct line manager and ensure the target achievement;
• Strive to reach the Company’s Vision and live with our Core Values: Integrity – Be Cause In The Matter – Data Driven – Serve Faithfully – Customer Experience.
• Implement other tasks at line manager assigned

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

- No need to try a job, get an official job with 100% salary
- Opportunities onsite and working with big customers, advanced technology, self-development...
- The opportunity to work in groups with many leading experts in the field of domestic and international IT.
- Opportunity to implement ambitious projects in many countries, exposure to the latest technologies and learn from good colleagues.
- Working in a young, vibrant, modern and multicultural environment; Communication activities and events on holidays take place regularly.
- Opportunity for advancement based on ability with corresponding increase in rank and salary increase.
- Have the right to participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills…) and Japanese language classes.
- And many other attractive benefits...

Địa chỉ làm việc

Q Bình Thạnh _ HCM


Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

BA onsite Bank V

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội
- Trao đổi, phối hợp với CIO, PMO, BO và các Ban nghiệp vụ để hiểu yêu cầu nghiệp vụ, đối tượng mà sản phẩm hướng đến từ đó đưa ra các phương án, giải pháp thực hiện phù hợp - Làm việc teamwork hoặc làm việc độc lập tùy thuộc từng dự án và giai đoạn công việc - Nghiên cứu đánh giá các yêu cầu nghiệp vụ và tương tác với các bộ phận kỹ thuật đánh giá giải pháp công nghệ đáp ứng các yêu cầu giải quyết bài toán 1 cách tối ưu - Thực hiện lên các tài liệu khảo sát nghiệp vụ URD, SRS và vẽ wireframe tương tác với Designer UI/UX hoàn thiện thiết kế sản phẩm - Tham gia vào việc quản lý tiến độ các dự án và báo cáo CIO/PMO về tiến độ các dự án định kỳ hàng tuần, tháng và Tương tác log công việc cũng như xử lý công việc trên Jira/Confluence

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Business Analyst

 • 10-20 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Thông tin

 • Mức lương: 15-20 triệu
 • Kinh nghiệm: 3 năm
 • Trình độ: Không yêu cầu
 • Vị trí: Middle
 • Loại công việc:
 • Hình thức: Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ: 2023-10-11
 • Số lượng: 10 người
 • Quy trình phỏng vấn: không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: