Kỹ năng


Mô tả công việc

Ruby on Rails Developer will be part of a fast growing team of developers to support a range of front end and back end projects for a large Australian client. You will be working with a small team of senior developers and QA initially to build velocity and support as a foundation team developing the front end to support a range of products. We work within an Agile SCRUM methodology.
Report directly to team leader
Ability to work in an agile environment and iterate quickly based on customer and internal feedback.
Constantly learn and keep abreast of emerging technologies.
Accurate estimation and delivery of deadlines
Support the QA process and ensure client delivery is 100% tested and stable

Ruby on Rails Developer sẽ là một phần của nhóm các nhà phát triển đang phát triển nhanh chóng để hỗ trợ một loạt các dự án front end và back end cho một khách hàng lớn ở Úc. Ban đầu, bạn sẽ làm việc với một nhóm nhỏ gồm các nhà phát triển cấp cao và QA để xây dựng tốc độ và hỗ trợ như một nhóm nền tảng phát triển giao diện người dùng để hỗ trợ một loạt các sản phẩm. Chúng tôi làm việc theo phương pháp Agile SCRUM.
Báo cáo trực tiếp cho trưởng nhóm
Khả năng làm việc trong môi trường nhanh nhẹn và lặp lại nhanh chóng dựa trên phản hồi của khách hàng và nội bộ.
Không ngừng học hỏi và bắt kịp các công nghệ mới
Ước tính chính xác và cung cấp thời hạn
Hỗ trợ quy trình QA và đảm bảo việc phân phối của khách hàng được kiểm tra 100% và ổn định

Yêu cầu công việc

- Middle: At least 3 years of experience with ROR
- Proficient understanding of code versioning tools, such as Git
- Clear communication skills for reporting needs and answering technical and service questions
- Experience working in an agile development environment
- At least be able to read and understand documents in English well

- Trung cấp: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm với ROR
- Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã, chẳng hạn như Git
- Kỹ năng giao tiếp rõ ràng để báo cáo nhu cầu và trả lời các câu hỏi về kỹ thuật và dịch vụ
- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường phát triển nhanh nhẹn
- Ít nhất có khả năng đọc và hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh
Quy trình phỏng vấn: 1 vòng với Technical

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

- 13th month salary
- Monetary bonuses (Tet, holidays, birthday, marriage, Covid, etc)
- Performance review once per year: recognize your efforts and identify development/ improvement needs
- Clear KPI’s and expectations
- Free English class with foreign teachers 2 times per week
- Free lunch and snacks, motorbike parking
- 14 days off/ year, valid from probationary period
- Hybrid working: 3 days in office, 2 days remotely
- Private health care PTI (covering Covid-19)
- New Computer (Mac/Win) that fits your needs
- Comfortable working time: Mon to Fri, 9am - 6pm (flexible),
- International, young, fun and respectful working environment
- Internal activities: Company trip, Friday happy hours, English talks, Technical sharing,...

- Lương tháng 13
- Thưởng bằng tiền (Tết, lễ, sinh nhật, cưới hỏi, Covid, v.v.)
- Đánh giá hiệu suất mỗi năm một lần: ghi nhận nỗ lực của bạn và xác định nhu cầu phát triển / cải tiến
- KPI và kỳ vọng rõ ràng
- Lớp học tiếng Anh miễn phí với giáo viên nước ngoài 2 buổi / tuần
- Miễn phí bữa trưa và đồ ăn nhẹ, chỗ để xe máy
- 14 ngày nghỉ / năm, tính từ thời gian thử việc
- Làm việc kết hợp: 3 ngày tại văn phòng, 2 ngày từ xa
- PTI chăm sóc sức khỏe tư nhân (bao gồm Covid-19)
- Máy tính mới (Mac / Win) phù hợp với nhu cầu của bạn
- Thời gian làm việc thoải mái: T2 đến T6, 9h - 18h (linh hoạt),
- Môi trường làm việc quốc tế, trẻ trung, vui vẻ và tôn trọng
- Các hoạt động nội bộ: Chuyến đi công ty, Giờ hạnh phúc thứ Sáu, Nói chuyện tiếng Anh, Chia sẻ kỹ thuật, ...

Địa chỉ làm việc

Thao Dien D2, Ho Chi Minh City

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

30-40 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 3 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Middle
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2022-09-30
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Senior Ruby on rails (Remote)

 • 25-35 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack Backend Remote_LA

 • 30-50 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby on Rails Developer (remote)

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby on Rails (remote)

 • 15-25 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack RoR Developer [Hanoi]

 • 30-40 triệu
 • Hà Nội
[Job requirements] Attitude: - Long-term focused - Have a start-up mindset, willing to give your best to make thing done. - Being a product developer, have responsibility for whatever you’ve created - High motivation, be able to corporate with other members Why you'll love working here: - As long as you are responsible to your work, you have freedom. - We rate you by your output, not by your working time. - You can make mistakes and learn, no one will blame you. - Respect everyone ideas. - Focus on improving and growing up. - You are one of our team members, not just an employee.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Ruby on Rails

 • 10-15 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack RoR Developer [ĐN]

 • 20-40 triệu
 • Đà Nẵng
Overview: - Ponos Tech is a new-born Japan-based Vietnam technology company - We are developing HR solution services for Japan market (Target to Global market in 2023) Work: - Focus on architecture, usability, maintainability, performance of intricate web and mobile applications. - Understand the platform, provide development of new and existing features. - Give ideas, suggestions about system and team’s work-flow. - Estimate and manage the team work. - Learn new technologies.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem