Kỹ năng


Mô tả công việc

- Translate designs and wireframes into high quality code using Next.js, React, Angular, Graphql.
- Design and implement new backend features for the Reviewty products using Node.js, AWS.
- Research new technologies and share with team members.

- Dịch các thiết kế và wireframe thành mã chất lượng cao bằng Next.js, React, Angular, Graphql.
- Thiết kế và triển khai các tính năng phụ trợ mới cho các sản phẩm của Reviewty sử dụng Node.js, AWS.
- Nghiên cứu công nghệ mới và chia sẻ với các thành viên trong nhóm.

Yêu cầu công việc

1. Must have:

- 1+ year of experience in NodeJS or backend development in general.
- 1+ year of experience with one of Single Page Application front-end technology (Angular, ReactJS, Vue, etc) and have the ability to customize HTML5 and CSS template.
- Familiarity with relational databases such as PostgreSQL\MySQL. Strong work ethic, research skills, self-motivation, teamwork, dedication, and commitment.
- Always have a Can-Do attitude to commit to finishing a task on time or ahead of time with no delay while ensuring the quality is in place.
2. Nice to have:

- Have experience with GraphQL, Apollo ecosystem.
- Have experience with AWS, Docker.

1. Phải có:

- Hơn 1 năm kinh nghiệm về phát triển NodeJS hoặc phụ trợ nói chung.
- Hơn 1 năm kinh nghiệm với một trong những công nghệ front-end của Ứng dụng Trang đơn (Angular, ReactJS, Vue, v.v.) và có khả năng tùy chỉnh mẫu HTML5 và CSS.
- Làm quen với cơ sở dữ liệu quan hệ như PostgreSQL \ MySQL. Tinh thần làm việc mạnh mẽ, kỹ năng nghiên cứu, động lực bản thân, làm việc theo nhóm, cống hiến và cam kết.
- Luôn có thái độ Can-Do để cam kết hoàn thành công việc đúng hạn hoặc trước thời hạn, không để chậm trễ mà vẫn đảm bảo chất lượng.
2. Rất vui khi có:

- Có kinh nghiệm với GraphQL, hệ sinh thái Apollo.
- Có kinh nghiệm với AWS, Docker.
Quy trình phỏng vấn: Phỏng vấn 1 vòng duy nhất với Team Leader

Quyền lợi ứng viên

- Range salary: 20-35M
- Attractive salary package + 13th payment + Tet/Holiday/Birthday bonus + additional performance bonus.
- Salary review every year.
- The social insurance contribution is calculated based on your salary in the contract and the social insurance law.
- 12 days of annual leave.
- Team building, Company trip, Year end party.
- Free and unlimited snacks, tea, coffee…
- Macbook Pro, 2K monitor.
- No OT.
- Thời gian làm việc: 9:00-18:00, nghỉ trưa 1 tiếng 12:00-13:00, làm việc từ Thứ hai - Thứ sáu.

Địa chỉ làm việc

Số nhà 15 ngõ 57 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

Tiền thưởng

25,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 25-35 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc: Fullstack
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 3 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: