Kỹ năng


Mô tả công việc

About us
SupremeTech is a Technology Company focusing on web service, video streaming, video distribution and AI technology-based in Da Nang, Viet Nam. We are a strong team of more than 150 members experienced in the Japanese software development market for more than 6 years. As the world is changing day by day, we also shift our target to building high-quality products that serve the quickly changing needs of global internet user. Interested in technology and want to build the next world-class products together? Join us.

Responsibilities
Work closely with related team members in order to design and build mobile applications for iOS platform
Knowledge of CI/CD pipelines to improve development/deployment speed and quality.
Ensuring quality and performance of the application to specifications.
Identifying potential problems and resolving application bottlenecks.
Publishing application on App Store.
Ready to learn and apply new technologies.

Làm việc chặt chẽ với các thành viên trong nhóm liên quan để thiết kế và xây dựng các ứng dụng di động cho nền tảng iOS
Kiến thức về đường ống CI / CD để cải thiện tốc độ và chất lượng phát triển / triển khai.
Đảm bảo chất lượng và hiệu suất của ứng dụng đối với các thông số kỹ thuật.
Xác định các vấn đề tiềm ẩn và giải quyết các nút thắt của ứng dụng.
Xuất bản ứng dụng trên App Store.
Sẵn sàng học hỏi và ứng dụng công nghệ mới.

Yêu cầu công việc

Skills
At least 1.5 years experience developing iOS applications using Swift and Objective-C. Having knowledge of Flutter is a big plus.
Knowledge of Apple’s design principles and application interface guideline
Experienced in using distribution platforms/tools, eg: Fastlane, Firebase, Testflight
Experienced in using Git and GitHub.
Familiar with push notifications, APIs, and cloud messaging
Experienced with iOS Frameworks such as Core Data, Core Animation and Core Audio
Ability to research and understand technical documentation in English.
Good learning attitude, professionalism and high sense of responsibility.

Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng iOS bằng Swift và Objective-C. Có kiến thức về Flutter là một điểm cộng lớn.
Kiến thức về các nguyên tắc thiết kế của Apple và hướng dẫn về giao diện ứng dụng
Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng / công cụ phân phối, ví dụ: Fastlane, Firebase, Testflight
Có kinh nghiệm sử dụng Git và GitHub.
Quen thuộc với thông báo đẩy, API và nhắn tin đám mây
Có kinh nghiệm với các Khung công tác iOS như Dữ liệu cốt lõi, Hoạt ảnh cốt lõi và Âm thanh cốt lõi
Có khả năng nghiên cứu và hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Thái độ học tập tốt, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao.
Quy trình PV: 2 vòng
Vòng 1 với Hiring Manager và vòng 2 với GĐ cty

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6


Quyền lợi ứng viên

13th month pay (yearly bonus).
Bonus on National Public Days
Annual leave: 12 days of Annual leave and 11 days of National public holiday
PTI Health Insurance
Salary review: twice a year
Promotion opportunity
Yearly company trip, Year-end party
MacBook is provided
Teambuilding allowances, Training incentive program

Lương tháng 13 (thưởng năm).
Tiền thưởng vào các ngày lễ Quốc gia
Nghỉ hàng năm: 12 ngày phép năm và 11 ngày nghỉ lễ Quốc gia
Bảo hiểm sức khỏe PTI
Xét lương: hai lần một năm
Cơ hội thăng tiến
Chuyến du lịch công ty hàng năm, tiệc tất niên
MacBook được cung cấp
Phụ cấp teambuilding, chương trình khuyến khích đào tạo

Địa chỉ làm việc

363 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ

Sao chép đường dẫn để chia sẻ:


Việc làm cùng kỹ năng

Middle IOS Developer

 • 15-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Server Engineer Remote

 • 40-60 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Server Engineer Remote

 • 40-60 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mobile Remote (IOS, Swift)

 • 20-25 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

15-20 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 2 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Middle
 • Loại công việc Mobile Apps
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2022-08-31
 • Số lượng 3 người
 • Quy trình phỏng vấn không có
Báo cáo lỗi