Kỹ năng


Mô tả công việc

Dự án xây dựng mới hệ thống yêu cầu bồi thường (Guidewire ClaimCenter) cho một công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn. Chịu trách nhiệm điều phối các yêu cầu với bộ phận người dùng, nghiên cứu, phát triển (thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết), thử nghiệm và phát hành.
◎Kỹ năng cần thiết
・Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh yêu cầu bồi thường
・Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và thử nghiệm hệ thống mở (java, v.v.) (3 năm trở lên)
・Có kinh nghiệm điều phối các yêu cầu với bộ phận người dùng (bảo hiểm)

Yêu cầu công việc

Tiếng Nhật N2
- Kinh nghiệm BrSE trên 3 năm
- Có kinh nghiệm làm Detail Design
- Có kinh nghiệm làm hệ thống bảo hiểm
Quy trình phỏng vấn 2 vòng online
Vòng 1: Phỏng vấn Devwork
Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với khách hàng

Quyền lợi ứng viên

+ Thu nhập 500-600 Man/Năm
+ Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Project Management Office, Division Manager, …
+ Đào tạo nội bộ và ngoại bộ hàng tuần về kỹ năng quản lý – lãnh đạo
+ 13-14 tháng lương 1 năm.
+ Hỗ trợ 2man/ tháng, Vé máy bay 8man/ năm
+ Không cần thử việc

Địa chỉ làm việc

Onsite Fukouka

Việc làm cùng kỹ năng

Không có kết quả nào phù hợp.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 60-80 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ: Đại học
  • Vị trí: Middle
  • Loại công việc: Backend
  • Hình thức: Full-time
  • Số lượng: 4 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: