Kỹ năng


Mô tả công việc

- Build data ETL paths.
- Build, validate and deploy machine learning models.
- Develop data according to business requirements.
- Collaboration with a software development team.

- Xây dựng đường dẫn ETL dữ liệu.
- Xây dựng, xác nhận và triển khai các mô hình học máy.
- Phát triển dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ.
- Cộng tác với nhóm phát triển phần mềm.

Yêu cầu công việc

- 1+ years of backend development experience using Python.
- 1+ years of experience as a data engineer.
- Intermediate level in English.
- Intermediate level of SQL and database knowledge.
- Have experience in data processing and distributed processing technology.
- Experience in developing machine learning and deep learning-based recommendation algorithms.

- Hơn 1 năm kinh nghiệm phát triển chương trình phụ trợ bằng Python.
- Hơn 1 năm kinh nghiệm làm kỹ sư dữ liệu.
- Trình độ tiếng Anh trung cấp.
- Trình độ trung cấp về SQL và kiến thức cơ sở dữ liệu.
- Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu và công nghệ xử lý phân tán.
- Có kinh nghiệm phát triển các thuật toán khuyến nghị dựa trên máy học và học sâu.
Quy trình phỏng vấn: Phỏng vấn 1 vòng duy nhất với Team Leader

Quyền lợi ứng viên

- Range salary: 25-30M
- Attractive salary package + 13th payment + Tet/Holiday/Birthday bonus + additional performance bonus.
- Salary review every year.
- The social insurance contribution is calculated based on your salary in the contract and the social insurance law.
- 12 days of annual leave.
- Team building, Company trip, Year end party.
- Free and unlimited snacks, tea, coffee…
- Macbook Pro, 2K monitor.
- No OT.
- Thời gian làm việc: 9:00-18:00, nghỉ trưa 1 tiếng 12:00-13:00, làm việc từ Thứ hai - Thứ sáu.

Địa chỉ làm việc

Số nhà 15 ngõ 57 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

Tiền thưởng

25,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 25-30 triệu
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Middle
  • Loại công việc: Data Engine
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: