+1M

Ứng viên

+1K

Nhà tuyển dụng

+5k

Việc làm

+1M

Lượt ứng tuyển

 • +1,000,000 ứng viên tiếp cận thông tin tuyển dụng
 • Hơn 10 hồ sơ ứng tuyển cho 1 việc làm đăng tuyển tại DEVWORK
 • Tăng hiệu quả 4 - 5 lần so với các phương thức tuyển dụng khác
 • +50 lượt xem trung bình cho 1 việc làm

Gói Basic

Free
 • Free
 • Hỗ trợ tìm ứng viên
 • Không ưu tiên hiển thị
 • Không hỗ trợ lọc hồ sơ
 • Không hỗ trợ đăng/sửa tin

Gói tin nổi bật

1tr
 • 1,000,000đ/tin
 • Hiển thị ở mục TIN NỔI BẬT
 • Lọc 5 hồ sơ tiềm năng
 • Hỗ trợ đăng/sửa tin
 • Hỗ trợ tìm ứng viên
 • Không có maker nổi bật
 • Không hỗ trợ khi không có CV ứng tuyển

Gói vip

1,5tr
 • 1,500,000đ/tin
 • Hiển thị ở mục TIN NỔI BẬT
 • Đánh maker nổi bật bên góc phải
 • Lọc 10 hồ sơ tiềm năng
 • Hỗ trợ đăng/sửa tin
 • Hỗ trợ tìm 10 ứng viên trong trường hợp không có CV ứng tuyển

PHÍ DỊCH VỤ XEM THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Dưới 1 năm kinh nghiệm

50,000đ

Từ 1-2 năm kinh nghiệm

100,000đ

Từ 2-3 năm kinh nghiệm

200,000đ

Từ 3-5 năm kinh nghiệm

300,000đ

Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên

500,000đ