Việc làm 2
CÔNG TY TNHH GOLFZON VINA - CHI NHÁNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY TNHH GOLFZON VINA - CHI NHÁNH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Hà Nội

Product

10 - 50 người

Từ thứ 2 - thứ 6

Giới thiệu

Golfzon VINA is a branch of Golfzon Korea, leading the convergence of golf, technology and culture.

Our mission is to make golf more enjoyable for everyone. At GOLFZON, we’re growing the popularity of golf through our products, services and technology.

Now we are seeking talents for a new R&D Branch of Golfzon in Vietnam. We welcome you all to join us and contribute to the innovation of product - Golf 3D Simulator, and also experience & enjoy our golf culture where you can PLAY DIFFERENCE.

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Sao chép link chia sẻ

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem