Về công ty

Bold là một trong những công ty CNTT hàng đầu tại Nhật Bản, chuyên cung cấp các dịch vụ như: Thiết kế/Xây dựng/Quản trị/Vận hành/Bảo trì hệ thống Network・ServerSystem; Hệ thống web, hệ thống mở, hệ thống đa năng Lập kế hoạch và phát triển ứng dụng hệ thống khác nhau; Dịch vụ tư vấn CNTT; Kỹ sư CNTTphái cử ,...cho hàng trăm doanh nghiệp tại NB. Trong tương lai, chúng tôi sẽ không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh của riêng mình mà còn truyền bá văn hóa làm hiệu quả, tích cực , góp phần thay đổi tương lai của toàn bộ ngành CNTT theo hướng tốt đẹp hơn.

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Chia sẻ công ty

Sao chép đường dẫn

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem