qweqwwqe
Việc làm 4
Công ty CP GMO Finacial Holdings

Công ty CP GMO Finacial Holdings

Hà Nội

Product, Solution

10 - 50 người

Từ thứ 2 - thứ 6

Giới thiệu

GMO Financial Holdings, Inc. (sau đây gọi là "GMO Financial HD") vẫn đang tiếp tục phấn đấu trở để thành một công ty có giá trị hơn cho xã hội trong khi củng cố các hoạt động kinh doanh hiện tại (kinh doanh chứng khoán / ngoại hối), chúng tôi đang đẩy nhanh các chiến lược kinh doanh mới (tài sản tiền điện tử, NFT, văn phòng ảo, etc). Chúng tôi mong muốn tuyển thành viên với tư cách là kỹ sư của tập đoàn GMO Financial, ứng viên thuộc team member có thể làm việc tại công ty con hiện đang thành lập tại Việt Nam.

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Link chia sẻ

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem