Về công ty

Chưa cập nhật...

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Chia sẻ công ty

Sao chép đường dẫn

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

DATA ANALYTICS

 • 10-15 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

8,600,000đ

Game Designer

 • 10-15 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

8,600,000đ

Tiền thưởng

5,000,000đ

Tiền thưởng

12,300,000đ

UNITY DEVELOPER

 • 10-15 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

5,000,000đ

Tiền thưởng

5,000,000đ

PRODUCT OWNER

 • 15-20 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

12,300,000đ

UNITY DEVELOPER

 • 15-25 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

12,300,000đ

Tiền thưởng

20,300,000đ

MId Android

 • 20-30 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

12,300,000đ