Kỹ năng


Mô tả công việc

Admin overview:
● Our client is a prestigious EU company specialised in mobile app development with global customers such as Samsung. Their products have won multiple awards.
● Team: currently all EU citizens, European culture.
● Location: your choice (fully remote / our Hanoi office / a co-working space / mix)
● Form of cooperation: full-time employment at Nexusti with an unique benefit package (tailor-made based on your preference instead of a one-size-fit-all offer).
● Duration: long-term
● Timezone: CET (+5h in summer time -now, +6h in winter time)
● Management:
○ You will NOT be micromanaged by Nexusti, i.e. very minimal admin and HR reporting are needed.
○ Project management and administration are completely taken care of by our client.
○ This is the closest you can get to first-class permanent employment by an European company with a fair and friendly working environment, respect for individuals’ personal life and their work-life balance.

Project description:
● Loyalty Card project: it won the Android Code competition and Huawei AppsUp.
● Consists of 3 applications, all on iOS and Android, and one of them is also for the Web.
● Backend: ParseSDK + Postresql
● Tech stack: Provider, Sqflite, ParseSDK, QR code scanning, we have a complete CI/CD
● GitLab, CI/CD GitLab, VPN
● Current team: 1 programmer/team leader, 1 tester + a team of graphic designers.
● Selection process (online): 1 pre-screen interview with Nexusti, 1 with the client.

Tổng quan về quản trị viên:
● Khách hàng của chúng tôi là một công ty uy tín của EU chuyên phát triển ứng dụng di động với các khách hàng toàn cầu như Samsung. Sản phẩm của họ đã giành được nhiều giải thưởng.
● Đội ngũ: hiện tại đều là công dân EU, văn hóa Châu Âu.
● Địa điểm: lựa chọn của bạn (hoàn toàn từ xa / văn phòng Hà Nội của chúng tôi / không gian làm việc chung / kết hợp)
● Hình thức hợp tác: làm việc toàn thời gian tại Nexusti với gói lợi ích độc đáo (được thiết kế riêng dựa trên sở thích của bạn thay vì ưu đãi dành cho một người vừa với tất cả).
● Thời lượng: dài hạn
● Múi giờ: CET (+ 5 giờ theo giờ mùa hè - hiện tại, + 6 giờ theo giờ mùa đông)
● Quản lý:
○ Bạn sẽ KHÔNG bị Nexusti quản lý vi mô, tức là chỉ cần báo cáo nhân sự và quản trị viên rất tối thiểu.
○ Việc quản lý và điều hành dự án hoàn toàn do khách hàng của chúng tôi đảm nhận.
○ Đây là cách gần nhất mà bạn có thể đạt được việc làm lâu dài hạng nhất bởi một công ty Châu Âu với môi trường làm việc công bằng và thân thiện, tôn trọng cuộc sống cá nhân và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống của họ.

Mô tả dự án:
● Dự án Thẻ khách hàng thân thiết: đã giành chiến thắng trong cuộc thi Android Code và Huawei AppsUp.
● Bao gồm 3 ứng dụng, tất cả đều chạy trên iOS và Android và một trong số chúng cũng dành cho Web.
● Phần phụ trợ: ParseSDK + Postresql
● Ngăn xếp công nghệ: Nhà cung cấp, Sqflite, ParseSDK, quét mã QR, chúng tôi có CI / CD hoàn chỉnh
● GitLab, CI / CD GitLab, VPN
● Đội ngũ hiện tại: 1 lập trình viên / trưởng nhóm, 1 tester + đội thiết kế đồ họa.

Yêu cầu công việc

Job description & requirements:
● Your own hardware
● Fluency in English (all 4 skills) + Experience working in English-speaking environment
● Experience in Flutter development with proven track record
● Good knowledge of the tech stack above
● Self-discipline with a growth mindset
● Understands principles of SOLID pattern, reactive programming, state management.
● As a remote member of the team you have to be able work both individually and collaborate remotely in video meetings, pair programming and code reviews.
● Experienced with using any of CI/CD tools
● Experience with agile environment and tools to manage work
● Experience working remotely, good audio and video quality
To speed up the interviewing process we’d appreciate a candidate to present a short video introduction in English and an example of his/her work in a form of github repo.

Mô tả công việc và yêu cầu:
● Phần cứng của riêng bạn
● Tiếng Anh lưu loát (cả 4 kỹ năng) + Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh
● Có kinh nghiệm phát triển Flutter với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh
● Có kiến ​​thức tốt về hệ thống công nghệ ở trên
● Tự kỷ luật với tư duy phát triển
● Hiểu các nguyên tắc của mẫu SOLID, lập trình phản ứng, quản lý nhà nước.
● Là thành viên từ xa của nhóm, bạn phải có thể làm việc riêng lẻ và cộng tác từ xa trong các cuộc họp video, lập trình cặp và đánh giá mã.
● Có kinh nghiệm sử dụng bất kỳ công cụ CI / CD nào
● Có kinh nghiệm với môi trường linh hoạt và các công cụ để quản lý công việc
● Trải nghiệm làm việc từ xa, chất lượng âm thanh và video tốt
Để đẩy nhanh quá trình phỏng vấn, chúng tôi đánh giá cao một ứng viên trình bày một đoạn video ngắn giới thiệu bằng tiếng Anh và một ví dụ về công việc của anh ấy / cô ấy dưới dạng github repo.
Quy trình phỏng vấn: 1 vòng với nexusti và 1 vòng với KH của nexusti

Quyền lợi ứng viên

- Lương net: Đến 2.800 USD tháng.
- Chế độ nghỉ phép: Theo Quy định của Luật Lao động Việt Nam và Quy định
- của Công ty. Sau mỗi tháng làm việc, người lao động có thêm 01 ngày nghỉ
- phép, một năm làm việc đầy đủ có 12 ngày phép.
- Người lao động thông báo trước 2 tuần về thời gian nghỉ phép cho Công ty và
- cho Quản lý dự án mà mình đang làm việc để sắp xếp lịch nghỉ phù hợp.
- Chế độ nghỉ lễ tết: Theo Quy định của Luật Lao động Việt Nam, bao gồm Tết
- dương Lịch 1/1, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương 10/3, 30/4, 1/5, 2/9…
- Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Thất nghiệp
- Bảo hiểm sức khỏe hàng năm (hỗ trợ chi phí nằm viện, chi phí chữa bệnh ngoại trú, nội trú…)
- Hỗ trợ chi phí điện nước làm việc tại nhà
- Được cấp máy tính làm việc (tùy dự án).
- Lương tháng thứ 13
- Review tăng lương tối đa 2 lần/ năm.
- Cơ hội được tham gia các khoá đào tạo tại Châu Âu theo yêu cầu riêng của từng dự án.
- Công ty hỗ trợ luyện tập tiếng Anh (nhất là phát âm) với tutor gốc Việt sống tại Anh

Địa chỉ làm việc

Số 2 18/10 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

Tiền thưởng

24,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 60-80 triệu
  • Kinh nghiệm: Trên 5 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc: Frontend
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: