Kỹ năng


Mô tả công việc

As a Technical Lead, your daily responsibilities will include:

- Work with departmental heads, managers, and other stakeholders to develop team goals and delegate tasks to the appropriate team member
- Develop team schedules and assist in the successful onboarding and training of team members
- Create and communicate a clear list of expectations and goals for team members to follow
- Offer emotional support to project team members and make people feel valued
- Maintain frequent communication to offer encouragement, amend tasks, and provide updates on goal progress
- Implement incentives to keep the team motivated and focused on their daily tasks project goals
- Provide frequent feedback on employee performance, address weaknesses or inefficiencies, and offer support to improve skill gaps
- Nurture collaboration amongst team members
- Create a workspace that encourages creativity and innovation to get the most out of the team
- Quickly and effectively resolve team conflicts
- Write project reports as necessary
- Reward team members for their continued efforts and celebrate accomplishments

Với tư cách là Trưởng nhóm kỹ thuật, trách nhiệm hàng ngày của bạn sẽ bao gồm:
- Làm việc với các trưởng bộ phận, người quản lý và các bên liên quan khác để phát triển các mục tiêu của nhóm và giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm thích hợp
- Xây dựng lịch trình của nhóm và hỗ trợ việc giới thiệu và đào tạo các thành viên trong nhóm thành công
- Tạo và truyền đạt một danh sách rõ ràng về các kỳ vọng và mục tiêu để các thành viên trong nhóm tuân theo
- Hỗ trợ tinh thần cho các thành viên trong nhóm dự án và làm cho mọi người cảm thấy được trân trọng
- Duy trì liên lạc thường xuyên để khuyến khích, sửa đổi nhiệm vụ và cung cấp thông tin cập nhật về tiến độ mục tiêu
- Thực hiện các biện pháp khuyến khích để giữ cho nhóm có động lực và tập trung vào các mục tiêu dự án nhiệm vụ hàng ngày của họ
- Cung cấp phản hồi thường xuyên về hiệu suất của nhân viên, giải quyết các điểm yếu hoặc kém hiệu quả và cung cấp hỗ trợ để cải thiện khoảng cách kỹ năng
- Nuôi dưỡng sự hợp tác giữa các thành viên trong nhóm
- Tạo không gian làm việc khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới để tận dụng tối đa hiệu quả của nhóm
- Giải quyết xung đột nhóm nhanh chóng và hiệu quả
- Viết báo cáo dự án khi cần thiết
- Khen thưởng cho các thành viên trong nhóm vì những nỗ lực không ngừng của họ và kỷ niệm những thành tích đã đạt được

Yêu cầu công việc

Good candidates for Technical Lead position should have the following qualifications:
- Graduated from Information Technology or Computer Science
- Having Logistics domain experience is a plus
- At least 2-3 years of experience working in team management.
- In-depth technical knowledge (Javascript: NodeJS, ReactJS)
- Experienced in DevOps, CI/CD, Microservices
- Experienced in webdev performance, database tuning, software architecture
- Experienced in Agile/Scrum methodologies
- Good communication and writing in English
- Conflict Resolution
- Organization
- Critical Thinking
- Time Management

Ứng viên tốt cho vị trí Trưởng nhóm kỹ thuật cần có các tiêu chuẩn sau:
- Tốt nghiệp Công nghệ Thông tin hoặc Khoa học Máy tính
- Có kinh nghiệm miền Logistics là một lợi thế
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm quản lý nhóm.
- Kiến thức kỹ thuật chuyên sâu (Javascript: NodeJS, ReactJS)
- Có kinh nghiệm trong DevOps, CI / CD, Microservices
- Có kinh nghiệm về hiệu suất webdev, điều chỉnh cơ sở dữ liệu, kiến trúc phần mềm
- Có kinh nghiệm về các phương pháp luận Agile / Scrum
- Giao tiếp và viết tiếng Anh tốt
- Giải quyết xung đột
- Cơ quan
- Tư duy phản biện
- Quản lý thời gian
Quy trình PV: phỏng vấn online qua google meet
+ Vòng 1: làm bài test: test tiếng anh, test IQ, test phần technical
+ Vòng 2: Phỏng vấn về phần Technical + HR sẽ join cùng để trao đổi về chế độ

Quyền lợi ứng viên

Being a Technical Lead at Designveloper, you will experience a youthful, flexible and creative work environment.
- Salary: Up to $3000
- Working time 35 hours/week (Monday – Friday)
- Have 2 remote days / week.
- Onboard bonus $1250
- Passed 3 months probation bonus $1500
- Singapore trip $1800
- Professional training process. (support udemy training course)
- Performance review.
- Almost all customers from the US, UK ….
- Support IMac/Macbook
- PVI Health Care
- Refund leave days
- 13th month salary and Bonus based on performance.
- 12-day annual leave per year
- Food & drink in the office ….
- Company trips, team building, pingpong club, office party, ….

Trở thành Trưởng nhóm Kỹ thuật tại Designveloper, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, linh hoạt và sáng tạo.
- Mức lương: Lên đến $3000
- Thời gian làm việc 35 giờ / tuần (Thứ 2 - Thứ 6)
- Có 2 ngày ở xa / tuần.
- Nhận ngay bonus $1250 khi gia nhập vào công ty
- Sau 3 tháng thử việc pass sẽ được thưởng 1500$
- Chuyến du lịch đi Singapore $1800
- Quy trình đào tạo chuyên nghiệp. (hỗ trợ khóa đào tạo udemy)
- Đánh giá hiệu suất.
- Sẽ được tiếp xúc làm việc với khách hàng Mỹ, Anh,...
- - Hỗ trợ IMac / Macbook
- Chăm sóc sức khỏe PVI
- Hoàn tiền những ngày nghỉ phép
- Lương tháng 13 và Thưởng theo hiệu quả công việc.
- 12 ngày phép năm mỗi năm
- Đồ ăn thức uống tại văn phòng….
- Các chuyến đi công ty, team building, câu lạc bộ bóng bàn, tiệc văn phòng,….

Địa chỉ làm việc

H14 Đường số 39, P. Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

40,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 50-60 triệu
  • Kinh nghiệm: Trên 5 năm
  • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc:
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: