Kỹ năng


Mô tả công việc

• Develop applications, software modules using PHP technologies
• Perform Unit test, integration test to ensure quality of applications, software mudules
• Tuning performance, ensure security of applications, software modules
• Research and apply new technologies
• Cooperate with other team member to complete projects on time
• Conduct daily/weekly report as requested

• Design application structure, architect
• Design application database
• Design API
• Conduct functional, technical documents when requested
• Lead other engineers in communication and colaboration with PM and other teams (frontend, Devops, QC, ...)
• Train Junior Developers
• Phát triển các ứng dụng, mô-đun phần mềm sử dụng công nghệ PHP
• Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp để đảm bảo chất lượng của các ứng dụng, phần mềm
• Hiệu chỉnh hiệu suất, đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng, mô-đun phần mềm
• Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới
• Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các dự án đúng thời hạn
• Thực hiện báo cáo hàng ngày / hàng tuần theo yêu cầu
• Thiết kế cấu trúc ứng dụng, kiến trúc
• Thiết kế cơ sở dữ liệu ứng dụng
• API thiết kế
• Tiến hành các tài liệu kỹ thuật, chức năng khi được yêu cầu
• Dẫn dắt các kỹ sư khác về giao tiếp và phối hợp với PM và các nhóm khác (giao diện người dùng, Devops, QC, ...)
• Đào tạo các nhà phát triển trẻ tuổi

Yêu cầu công việc

• Minimum education level: Bachelor Degree in Computer Science, Information Technology or equivalent
• Familiar with software development processes (Waterfall, Agile)
• Experience in Server Application Programming using PHP (at least 3 years)
• Experience in PHP application framework (Zend, Yii, Slim...)
• Experience in working with Application server (Apache, Nginx, ...)
• Experience in RDBMS and Modern Database System (MySQL, MSSQL, Oracle,
MongoDB...)
• Experience in using caching (e.g. Redis)
• Experience in optimizing application performance and handling large amount of data
• Experience in data security
• Able to communicate in English
Preferred qualifications:
• Experience in Web Programming technologies (HTML5, Bootstrap, jQuery, AngularJS, ...)
• Catch up with modern technologies (micro-services, IOT, bigdata, ...)
• Experience in using cloud services (AWS, Digital Ocean, Azure, ...)

• Trình độ học vấn tối thiểu: Bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, Thông tin Công nghệ hoặc tương đương
• Quen thuộc với các quy trình phát triển phần mềm (Waterfall, Agile)
• Có kinh nghiệm Lập trình ứng dụng máy chủ sử dụng PHP (ít nhất 3 năm)
• Có kinh nghiệm về framework ứng dụng PHP (Zend, Yii, Slim ...)
• Có kinh nghiệm làm việc với Máy chủ ứng dụng (Apache, Nginx, ...)
• Có kinh nghiệm về RDBMS và Hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại (MySQL, MSSQL, Oracle, MongoDB ...)
• Có kinh nghiệm sử dụng bộ nhớ đệm (ví dụ: Redis)
• Có kinh nghiệm trong việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng và xử lý lượng lớn dữ liệu
• Có kinh nghiệm về bảo mật dữ liệu
• Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
Văn bằng ưu tiên:
• Có kinh nghiệm về công nghệ Lập trình Web (HTML5, Bootstrap, jQuery, AngularJS, ...)
• Bắt kịp các công nghệ hiện đại (dịch vụ vi mô, IOT, bigdata, ...)
• Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ đám mây (AWS, Digital Ocean, Azure, ...)
Quy trình PV setup trong 1 vòng khoảng 1h30' trong đó 1h với Technical (sẽ có trao đổi 1 đoạn ngắn bằng tiếng anh) + 30' trao đổi với HR

Quyền lợi ứng viên

• Competitive salary and annual salary review based on performance and contribution.
• Salary up to: 700-2000$
• Opportunities to travel to overseas (Japan, Singapore) for training and supporting customers.
• Annual health check-ups
• Premium health insurance
• Laptop provided
• Catered lunch
• 14 days of annual leave
• Mức lương cạnh tranh và được đánh giá lương hàng năm dựa trên hiệu quả công việc và đóng góp.
• Mức lương lên đến 700-2000$
• Cơ hội đi du lịch nước ngoài (Nhật Bản, Singapore) để được đào tạo và hỗ trợ khách hàng.
• Khám sức khỏe hàng năm
• Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
• Máy tính xách tay được cung cấp
• Bữa trưa phục vụ
• 14 ngày phép năm
• Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6 (8g30 sáng đến 5g30 chiều)
• Được trả 100% lương ở 2 tháng thử việc và đóng luôn BHXH từ lúc thử việc

Địa chỉ làm việc

25 – 27 B4 Street, Sala Urban Area, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Tiền thưởng

12,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 20-40 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc: Backend
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: