Blog

Tổng hợp các bài viết, kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức hữu ích về lĩnh vực tuyển dụng, nhân sự.

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ERP VÀ LỢI ÍCH CỦA NÓ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Hệ thống ERP - một trong những phần mềm có vai trò quan trọng trong các hoạt động quản lý cũng như đưa ra những chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Ở Việt Nam, mặc dù hệ thống này đã được đưa vào sử dụng tuy nhiên vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Hôm nay, Devwork sẽ giới thiệu với các bạn hệ thống ERP và lợi ích của nó đối với những doanh nghiệp hiện nay.

  1. Giới thiệu hệ thống ERP

Enterprise Resource Planning, được viết một cách ngắn gọn là hệ thống ERP - một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống này được xây dựng nên nhằm cho phép tiếp cận các dữ liệu nội bộ được chia sẻ, đồng thời quản lý được toàn bộ hoạt động của công ty.

Chúng ta có thể cắt nghĩa một cách cụ thể từng từ trong cụm ERP để hiểu rõ hơn như sau:

E - Enterprise: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Điều mà một hệ thống ERP hướng tới để phục vụ. Mục đích chính của phần mềm hệ thống này là kết nối và đồng bộ công việc giữa các phòng ban, cập nhật mọi thông tin cần thiết theo thời gian cụ thể, thêm tính tự động trong hoạt động vận hành dữ liệu của công ty và giảm sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

R - Resource: Nguồn - Ứng dụng ERP được sử dụng trong doanh nghiệp chính nhờ tận dụng được toàn bộ tài nguyên của công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực sẵn có. Một doanh nghiệp khi bắt đầu triển khai hệ thống ERP cần có sự trao đổi chặt chẽ giữa người quản lý và nhà tư vấn. Nếu giai đoạn này diễn ra suôn sẻ, nó đã quyết định được hơn 50% sự thành công của một hệ thống ERP.

P - Planning: Kế hoạch - Đây cũng là một trong những tác dụng nổi bật của hệ thống này đối với doanh nghiệp. Hệ thống ERP hỗ trợ các công ty lên trước kế hoạch, nghiệp vụ trong sản xuất, kinh doanh. Phần hoạch định này sẽ vạch ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp, đồng thời tính toán và dự báo các khả năng có thể phát sinh trong tương lai ảnh hướng đến các hoạt động sau này của công ty.

Hệ thống ERP, với những tiên tiến trong công nghệ, có thể tính toán chính xác kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu cho mỗi sản phẩm dựa trên năng suất, tiến độ, khả năng cung ứng nguyên vật liệu, giúp cho doanh nghiệp có thể tránh được lượng tồn kho lớn gây đọng vốn.

  1. Tổng quan về mô hình hoạt động của hệ thống ERP

Hệ thống ERP có thể hiểu đơn giản là một mô hình công nghệ all-in-one, nghĩa là bao gồm tất cả hoạt động của doanh nghiệp chỉ trong một phần mềm hệ thống. Cụ thể, ERP sẽ liên kết nhiều ứng dụng hay nhiều module có chức năng khác nhau (nhằm phục vụ cho từng bộ phận của doanh nghiệp) với nhau. Từ đó, hệ thống này sẽ giúp doanh nghiệp tự động hóa các hoạt động liên quan đến tài nguyên dữ liệu, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian xử lý dữ liệu cũng như tối ưu hóa việc quản lý của doanh nghiệp.