Blog

Tổng hợp các bài viết, kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức hữu ích về lĩnh vực tuyển dụng, nhân sự.

TẠI SAO KHÔNG NÊN CHỈ TUYỂN DỤNG ĐƠN THUẦN?

Tuyển dụng liệu có đơn giản như bạn nghĩ, cần chú ý tới những yếu tố nào khác về ứng viên trong quá trình tuyển dụng?

Đã qua lâu thời của các quy trình tuyển dụng kéo dài và tập trung vào việc sàng lọc các ứng viên thay vì thu hút họ. Tuyển dụng không chỉ đơn thuần là tuyển dụng mà còn cần quan tâm nhiều vấn đề xung quanh nó. Thành công của HR sẽ phụ thuộc vào mức độ họ có thể quản lý quy trình làm việc của mình. Với sự tăng trưởng của khối lượng lớn tuyển dụng, khả năng tự động hóa quy trình làm việc giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian. Nó cũng giúp họ có thêm thời gian để trở nên thân hơn với từng ứng viên và dành cho họ sự quan tâm cá nhân cần thiết mà họ cần để xây dựng mối quan hệ phù hợp.